Наши публикации

Содержание материала

 

 2017 год 
Статьи
  1. Кравець О. М. Елементи анімаційної діяльності в туристсько-краєзнавчій роботі серед школярів / О. М. Кравець, В. В. Абрамов // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я. М., 2017. – С. 169–175.
  2. Писаревський І. М. Економіка і здоров’я продуктивного населення: завдання розвитку санітарно-курортних установ регіону / І.М.Писаревський, А.С. Соколенко // Науковий міжнародний журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»: № 1/4 (33) (2017) – Харків, 2017. – 66 с. – с. 13-19. Режим доступу : http://journals.uran.ua/tarp/article/view/94146.
  3. Полчанінова І. Л. Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств / І. Л. Полчанінова, І. С. Куклінова // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2017. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 106–108. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1887.
  4. Полчанінова І. Л. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг / І. Л. Полчанінова, С. В. Становихіна, А. П. Чередніченко // Молодий вчений. – 2017. – № 1 (41). – С. 680–684. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/163.pdf

Тезисы
  1. Кравець О. М. Проекти державно-приватного партнерства: особливості та світовий досвід використання в сфері туризму та рекреації / О. М. Кравець // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ. , Харків, 1–28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – C. 189–191.
  2. Кравець О. М. Сегментація ринку та вибір цільового сегменту турпідприємства / О. М. Кравець, К. С. Матохіна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 186–188. – Режим доступу : http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf
  3. Кравець О. М. Організація заходів як інструмент антикризового управління підприємством ресторанного господарства / О. М. Кравець, І. В. Самаріна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 188–191– Режим доступу : http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf

  4. Кравець О. М. Організація кавових турів як перспективний напрямок у реалізації регіонального турпродукту / О. М. Кравець , К. С. Деменко : Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», (Харків, 28 квітня – 22 травня 2017 р.) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків , 2017. – С. 124–127.

  5. Кравець О. М. Управління людськими ресурсами готельного підприємства: плинність кадрів / О. М. Кравець, М. А. Мар’єнко : Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», (Харків, 28 квітня – 22 травня 2017 р.) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків , 2017. – С. 127–129.

  6. Kravets O. Development of specific portrait of target audience, as a method to increase effectiveness of touristic enterprise communications / O. Kravets, D. Gorenko // Young Researchers in the global World Vistas and Challenges Proceedings of the IIIrd Forum for Young Researchers , Kharkiv, May 19, 2017 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017. – Р. 124–125.

Университет в соцсетях

Kname facebook instagram

Мы в соцсетях

facebook instagram twitter

Сейчас 42 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Баннер Довідника 2018