Відповідно до Правил прийому до ХНУМГ імені О.М. Бекетова на 2016/17 навчальний рік в нашому Університеті є можливість одночасного навчання за двома спеціальностями (паралельне навчання) за заочною чи заочно-дистанційною формою (зарахування здійснюється одразу на другий курс після закінчення першого курсу за денною формою навчання).

На заочну форму навчання ви маєте змогу поступати на будь-яку спеціальність Університету.

На заочно-дистанційній формі навчання здійснюється за наступними спеціальностями:

  • «Економіка підприємства»;
  • «Облік і аудит»;
  • «Менеджмент»;
  • «Туризм»;
  • «Готельно-ресторанна справа»;
  • «Охорона праці».

Навчання за заочно-дистанційною формою здійснюється із використанням дистанційних технологій Університету на платформі Moodle за індивідуальним графіком, що надає можливість студентам самостійно планувати навчальний процес шляхом складання індивідуального плану з урахуванням основної форми навчання.

По закінченню навчання студент отримує два дипломи бакалавра державного зразка:
- перший – за спеціальністю денної форми навчання;
- другий – за спеціальністю заочної або заочно-дистанційної форми навчання.

Паралельне навчання здійснюється на контрактній основі.

За інформацією звертайтеся до деканату Заочного навчання. Центральний корпус, 2 поверх, кімн. 212


Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

На сайті 759 гостей та користувачі відсутні