Оболенцева Лариса Владимировна

obolentsevaОболенцева Лариса Владимировна

Учебные курсы: Стратегический менеджмент; Стратегический менеджмент в туриндустрии; Стратегический менеджмент в туризме; Менеджмент и администрирование (Стратегическое управление); Маркетинг

Научные интересы: стратегичесий маркетинг; стратегический менеджмент; рекреалогия

Кравець Ольга Миколаївна

Е-портфоліо викладача

Посада: 

 • старший викладач кафедри Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
 • начальник Відділу корпоративних комунікацій і PR ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (за суміщенням).

Громадська робота:

 • Член Харківського обласного туристсько-спортивного союзу (ХОТСС) з 2017 р. Посвідчення №545/1;
 • Координатор Школи толерантності при Гендерному центрі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з 2018 р.

Освіта:

 • Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2005 – 30.06.2006 рр. Напрям підготовки/спеціальність 0502 «Менеджмент» / 8.050201 «Менеджмент організацій»; спеціалізація «Менеджмент міжнародного туризму»; кваліфікація менеджер-економіст. Тема магістерської роботи «Фундаментальна професійна освіта як чинник сталого розвитку туризму». Диплом магістра ХА №30339060 (з відзнакою);
 • Харківська національна академія міського господарства, 01.09.2001 - 30.06.2005 рр. Напрям підготовки 0502 «Менеджмент»; кваліфікація бакалавр з менеджменту. Диплом бакалавра ХА №28166574 (з відзнакою);
 • Комунальний заклад освіти середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс №12 м. Харкова. Атестат про повну загальну середню освіту ХА №14759062.

Професійний досвід:

 • 11.10.2017 р. - теп. час – начальник Відділу корпоративних комунікацій і PR ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (за суміщенням);
 • 2011 р. - теп. час – cтарший викладач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • 2007-2011 рр. – асистент кафедри Туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства;
 • 2006-2007 рр. – викладач-стажер кафедри Туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства.

Додаткова освіта:

 • CEO to Mars – неШкола для неМенеджерів від КП «Офіс Реформ», серпень-вересень 2019 р
 • Програма з журналістики, розробки та монетізації медіа, створення контенту для брендів, Public Relations та Social Media Marketing –Свободная. Образовательная платформа, лютий-березень, 2018 р.
 • Базовий курс «Рекламні комунікації 6.0» – Школа реклами і комерційного дизайну БАГАЖ, 03 березня – 23 липня, 2016 р.
 • Курс «Рекламний інтенсив 1.0» Модулі «Маркетингові і рекламні комунікації», «Графічний дизайн і реклама», «Ефективна команда» – Кухня креатива та управління талантами, 18 січня – 23 квітня, 2016 р.

Міжнародне стажування:
Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща, 07 жовтня – 03 листопада 2018 р. (Варшавський університет, м. Варшава, 8–12 жовтня, 22 жовтня – 2 листопада 2018 р 2018 р.; Ягеллонський університет, м. Краків, 15-19 жовтня 2018 року).

Підвищення кваліфікації:

 • «Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі» – ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 18 січня - 30 червня, 2016 р. Свідоцтво 12СПВ 151046;
 • Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa» – ПрАТ «Готель Харків», 18 січня – 18 червня, 2016 р.;
 • Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка» – Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси», 04–14 січня, 2016 р.;
 • «Користувач програмного забезпечення «Парус-підприємство 7.40». Модуль «Ресторан». Модуль «Готель» – Корпорація «Парус», 27 вересня, 2013 р. Сертифікат №14527431;
 • «Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle». Навчальний курс «Вступ до гостинності» – 19 листопада 2012 р. Свідоцтво 12 СПК 829133;
 • Науково-педагогічне стажування з туризму та готельного господарства – ФПКтаПКК ХНАМГ, 08–20 жовтня, 2007 р. Свідоцтво СПК № 305558;
 • Scientific-methodical training «Realities of Sustainable Development of Hotel & Restaurant and Tourism Business: Theory, Methodology, Practical Application» – ISC «Mir Hotel» and ISC «Mir Service», October 19, 2007.

Науково-методична робота:

 • співатор підручників і навчальних посібників, в т.ч. з грифом МОН України, – «Організація анімаційних послуг в туризмі» (2 видання), «Менеджмент готельно-ресторанного господарства», «Менеджмент туризму», «Ефективні комунікації», «Курортологія», «Ефективні комунікації в туризмі»;
 • автор підручника «Вступ до гостинності»;
 • розробник і викладач таких навчальних курсів, як: «Вступ до гостинності», «Вступ до фаху (Туризм)», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)», «Курортологія», «Ефективні комунікації в туризмі»;
 • автор 13 дистанційних курсів;
 • опубліковано понад 90 наукових та науково-методичних публікацій.

Наукові інтереси: організація анімаційних послуг в туризмі; рекламні комунікації, маркетинг, SMM; сіті-брендинг; формування корпоративної ідентичності підприємств сфери послуг.

 

Поколодная Мария Николаевна

pokolodnaПоколодна Марія Миколаївна  – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства, заступник завідувача кафедри по спеціальності «Туризм».

         В 1999 році закінчила геолого-географічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію економіко-географа, фахівця  зовнішньоекономічної діяльності, викладача. Надалі навчалася в стаціонарній аспірантурі ХНУ ім. В.К. Каразіна.

         В 2002 році розпочала викладацьку діяльність на посаді викладача кафедри соціально-економічної географії та рігонознавства геолого-географічного факультету ХНУ ім. В.К. Каразіна.

         В травні 2003 року захистила  дисертацію на тему: “Рекреаційні ресурси Харківської області, їх географічна характеристика та раціональне використання ” і здобула науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності  11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2003 по 2005 рік працювала на кафедрі менеджменту соціально-культурної діяльності  Харківської державної академії культури.

В березні 2004 року отримала диплом лауреата міського конкурсу “Молода людина року – 2003”  в номінації “Наукова діяльність”.

В травні 2004 року закінчила навчання на факультеті підвищення кваліфікації туристсько – екскурсійних кадрів при Інституті туризму Федерації професійних спілок України і здобула кваліфікацію «екскурсовод».

         З 2005 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету ім. О.М. Бекетова.

Поколодна М.М. є членом науково-методичної підкомісії № 242 «Туризм» науково-методичної комісії № 14 з транспорту та сервісу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 375 від 06 квітня 2016 р.

Поколодна М.М. веде активну методичну та наукову роботу. Вона є співатором підручників і навчальних посібників  з грифом МОН МСУ – «Організація  туризму», «Туристське країнознавство», «Туристське краєзнавство», «Рекреаційні комплекси» , автором посібнику  «Рекреаційна географія», «Організація екскурсійної діяльності» а також є розробником і викладачем таких  курсів як : «Організація екскурсійної діяльності», «Туристичні ресурси України», «Географія туризму», «Рекреаційна географія», «Екскурсологія»  та ін. В цілому за результатами наукової діяльності опубліковано понад 150 наукових та науково-методичних публікацій.

Поколодна М.М. - дипломований екскурсовод  та  член Всеукраїнської асоціації гідів. Також Поколодна М.М. є  членом - кореспондентом Академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; членом Харківського обласного туристсько-спортивного союзу.

Марія Миколаївна постійно підвищує кваліфікацію, приймає участь у тренінгових програмах, наукових конференціях,  здійснює керівництво  студентською науковою діяльністю, приймає участь в профільних  конкурсах студентських наукових робіт та Олімпіаді по спеціальності «Туризм» в якості члена журі.  

Наукові інтереси:

- Організація та інноваційні процеси в екскурсійному обслуговуванні;

- Географія, потенціал, оцінка та раціоналізація використання туристських ресурсів України і світу;

- Розробка стандартів вищої освіти спеціальності  «Туризм»;

- Розвиток спеціалізованих видів туризму  та краєзнавства.

Нохрина Лариса Анатолиевна

nohrinaНохрина Лариса Анатолиевна, доцент кафедры туризма и гостиничного хозяйства, кандидат технических наук.

В 1984 году окончила Харьковский институт инженеров коммунального строительства по специальности «Экономика и организация строительства», квалификация: «Инженер-экономист».

После окончания института работала в бизнесе.

1994 – 1997 гг. – аспирантка Харьковской национальной академии городского хозяйства.

В 2000 г. защитила диссертацию на тему «Технология крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях».

В 2016 году окончила Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова по специальности «Туризмоведение», квалификация: «Специалист по туризмоведению».

С 2005 г. – по настоящее время занимает должность доцента кафедры туризма и гостиничного хозяйства Харьковского национального университета городского хозяйства имени О. М. Бекетова.

2010 – 2013 гг. – докторант Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Преподает учебные дисциплины: «Экономика и ценообразование предприятий индустрии туризма», «Введение в гостеприимство», «Социальные технологии в туризме», «Городской туризм», «Международный туризм».

Разработаны и внедрены дистанционные курсы.

Научные интересы: устойчивый туризм, корпоративная социальная ответственность в туризме, городской туризм.

Автор 128 публикаций, из них 93 научных публикации, 35 трудов учебно-методического характера.

Принимала участие в написании 7 коллективных монографий, из них 2 зарубежные монографии в рамках научно-исследовательской темы «Управление социально-ответственным поведением бизнес структур».

В соавторстве написаны учебники «Менеджмент организаций» и «Эффективные коммуникации».

Влащенко Наталия Николаевна

wlaschenkoВлащенко Наталия Николаевна, доцент кафедры туризма и гостиничного хозяйства, кандидат экономических наук (с 2009 г.).

Окончила с отличием Харьковский жилищно-коммунальный техникум в 1998 году по специальности «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».

Окончила с отличием Харьковскую национальную академию городского хозяйства в 2002 г. по специальности «Менеджмент организаций» (Менеджмент международного туризма) и получила квалификацию магистра менеджмента организаций.

В 2005 – 2009 гг. – соискатель Харьковской национальной академии городского хозяйства.

В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социально-экономический механизм развития санаторно-курортного комплекса региона».

После окончания Академии работала ассистентом кафедры экономики и управления в строительстве и городском хозяйстве на факультете последипломного образования и заочного обучения с 2002 г. по 2006 г.

2007 – 2011 гг. – старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного хозяйства Харьковской национальной академии городского хозяйства.

С 2011 г. по сегодняшний день – доцент кафедры туризма и гостиничного хозяйства Харьковской национальной академии городского хозяйства.

В 2013 г. Решением Аттестационной комиссии присвоено ученое звание доцента кафедры туризма и гостиничного хозяйства Харьковской национальной академии городского хозяйства.

С 2016 г. и по сегодняшний день является членом туристско-спортивного союза.

Преподает дисциплины: «Управление курортами», «Инновационные технологии в гостиничном хозяйстве», «Инновационные технологии в туризме», «Сити-брендинг».

Научные интересы: управленческие аспекты развития курортов, развитие индустрии гостеприимства и туризма, формирования бренда городов.

Автор 112 публикаций, из них 55 научного и научно-методического характера (3 единоличных монографии, 1 учебник (в соавторстве), 2 единоличных учебных пособия, 30 статей в профессиональных изданиях Украины, включенных в утвержденный ВАК перечень, 8 статей в научно-метрических базах данных Index Copernicus и других).

Разработаны и внедрены 4 дистанционных курса обучения.

logo tour kname

Мы в соцсетях

facebook instagram twitter

Подписка на новости

 

Довідник абітурієнта ХНУМГ 2019

Университет в соцсетях

Kname facebook instagram

Вступ2019

 Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

 

 

Догов на пр

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте