График учебного процесса

ГРАФІК навчального процесу для студентів ФМ кафедри Туризму і готельного господарства денної форми навчання на осінний семестр 2019/20 навч. року (завантажити pdf) 

Перший (бакалаврський) рівень


Вид контролю

Курси

1

2

3

4

ЗМ 1

30.09. – 05.10.2019 

30.09. – 05.10.2019 

30.09. – 05.10.2019 

07.10. – 12.10.2019

 ЗМ 2

04.11. – 09.11.2019 

04.11. – 09.11.2019

04.11. – 09.11.2019

04.11. – 09.11.2019

ЗМ 3

09.12. – 14.12.2019

09.12. – 14.12.2019

09.12. – 14.12.2019

09.12. – 14.12.2019

 Сесія

16.12. – 28.12.2019

16.12. – 28.12.2019

16.12. – 28.12.2019

16.12. – 28.12.2019

 Практика

Х

Х

Х

02.09. – 14.09.2019

Канікули

30.12.2019 – 19.01.2020

30.12.2019 – 19.01.2020

30.12.2019 – 19.01.2020

30.12.2019 – 19.01.2020

Дипломне проектування

 Х

 Х

 Х

Х
 

Другий (магістерський) рівень

Вид
контролю

1 курс (прийому 2019 р.) / строки  

2 курс (прийому 2019 р.) / строки

ЗМ 1

11.03. – 16.03.2019

Х

ЗМ 2

15.04. – 20.04.2019

Х

ЗМ 3

27.05. – 01.06.2019

Х

Сесія

03.06. – 22.06.2019

Х

Практика

Х

02.09. – 19.10.2019

Канікули

24.06. – 31.08.2019

Х
Дипломне проектування Х 21.10. – 28.12.2019

 


ГРАФІК навчального процесу для студентів ЦЗДН кафедри Туризму і готельного господарства заочної форми навчання на осінний семестр 2019/20 навч. року (завантажити pdf) 

График учебного процесса

ГРАФІК навчального процесу для студентів ФМ кафедри Туризму і готельного господарства денної форми навчання на весняний семестр 2018/19 навч. року


 

Перший (бакалаврський) рівень

Вид контролю

Курси

1

2

3

4

ЗМ 1

25.02. – 02.03.2019 р.

25.02. – 02.03.2019 р.

11.02. – 16.02.2019 р.

11.02. – 16.02.2019 р.

 ЗМ 2

08.04. – 13.04.2019 р.

08.04. - 13.04.2019 р.

11.03. – 16.03.2019 р.

11.03. – 16.03.2019 р.

ЗМ 3

13.05. – 18.05.2019 р.

13.05. – 18.05.2019 р.

15.04. – 20.04.2019 р.

01.04. – 06.04.2019 р.

 Сесія

20.05. – 01.06.2019 р.

20.05 – 01.06.2019 р.

22.04. – 04.05.2019 р.

08.04. – 20.04.2019 р.

 Практика

03.06. – 29.06.2019 р.

05.08. – 31.08.2019 р.

24.06. – 31.08.2019 р.

22.04. – 04.05.2019 р.

Канікули

01.07. – 31.08.2019 р.

03.06. – 03.07.2019 р.

06.05. – 22.06.2019 р.

 Х

Дипломне проектування

 Х

 Х

 Х

06.05. – 29.06.2019 р.

 


 

Другий (магістерський) рівень

1 курс

Вид контролю

Строки  

ЗМ 1

11.03. – 16.03.2019 р.

ЗМ 2

15.04. – 20.04.2019 р.

ЗМ 3

27.05. – 01.06.2019 р.

Сесія

03.06. – 22.06.2019 р..

Практика

Х

Канікули

24.06. – 31.08.2019 р.

 

Порядок подання електронної заяви

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ:

1. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на сайті>>

Під час реєстрації вступник має зазначити наступні дані:

 • адресу електронної пошти, до якої абітурієнт має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту.

Всі подані вступником дані перевіряються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. При цьому прізвище, ім'я, по батькові вступника у сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання повинно збігатися з прізвищем, іменем, по батькові вступника в атестаті про повну загальну середню освіту.

2. У разі подання правильної інформації та збігу прізвища, імені, по батькові вступника у документах, дані про які знаходяться в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, вступник отримує електронною поштою логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.

3. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua свого логіна та паролю: кнопка Вхід (у правому верхньому куті вікна)

Після реєстрації в особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе:

 • стать;
 • місце проживання;
 • номери телефонів (домашній та/або мобільний із зазначенням телефонних кодів);
 • дату видачі медичної довідки за формою № 086-о;
 • середній бал додатка до атестата про повну загальну середню освіту.

Далі абітурієнт обирає вищі навчальні заклади і напрями (спеціальності), на які він подаватиме заяву про вступ.

При поданні заяви через Електронний вступ шукайте нас за адресою: Харківська обл., м Харків, Київський район

 

РЕЖИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ

1. Подані вступником електронні заяви відразу відображаються у розділі Єдиної бази, до якого мають доступ приймальні комісії вищих навчальних закладів, обраних вступником. У момент подання електронна заява отримує статус «Заяву подано до ВНЗ».

2. Визначення статусу електронної заяви, що прийнята до розгляду, здійснюється приймальною комісією вищого навчального закладу протягом 24 годин з часу її прийняття і відображається в особистому кабінеті вступника із значеннями: «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнень».

Електронна заява, що протягом 48 годин з моменту подання вступником не отримала іншого статусу, ніж «Заяву подано до ВНЗ», автоматично анулюється.

При встановленні електронній заяві статусу «Заява потребує уточнень» уповноважена особа приймальної комісії вуз має невідкладно внести до відповідного розділу Єдиної бази вичерпний перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати.

Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Заяву зареєстровано у ВНЗ».

Подана електронна заява МОЖЕ БУТИ АНУЛЬОВАНА (ВИДАЛЕНА) вступником в особистому електронному кабінеті тільки до моменту отримання статусу «Заяву зареєстровано у ВНЗ» або «Заява потребує уточнення».

3. Після реєстрації заяви у вищому навчальному закладі на підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі уповноважена особа встановлює один з таких статусів електронної заяви вступника:

 • «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі»;
 • «Власника заяви не допущено до участі у конкурсному відбор».

Якщо вступника допущено до конкурсного відбору він очікує оприлюднення рейтингових списків у строки, визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

4. У випадку проходження конкурсного відбору уповноважена особа приймальної комісії вузу змінює статус електронної заяви вступника, який пройшов конкурсний відбір та до якого приймальною комісією прийнято рішення про рекомендацію до зарахування на навчання, зі статусу «Власника заяви допущено до участі у конкурсному відборі» на статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету», зобов'язаний у визначені умовами прийому строки прийняти рішення щодо вступу на зазначену спеціальність у обраному вищому навчальному закладі та відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу для подання паперової версії заяви про вступ та необхідних оригіналів документів (атестат, сертифікат ЗНО та ін.).

Після виконання вступником зазначених вимог (особисте подання оригіналів документів), керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії видає наказ про зарахування на навчання такого вступника. При цьому уповноважена особа приймальної комісії змінює статус електронної заяви вступника на «Власника заяви зараховано на навчання до ВНЗ».

У випадку якщо абітурієнт, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету», не з’явився у встановлені строки до приймальної комісії вищого навчального закладу для підписання власної заяви про вступ та не подав оригінали документів, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу.

На підставі цього уповноважена особа приймальної комісії вузу змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету».

Для електронних заяв, поданих вступниками, відносно яких рішення про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету приймальною комісією не прийнято, встановлюється статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», зобов'язаний у визначені умовами прийому вищого навчального закладу строки прийняти рішення щодо вступу на зазначену спеціальність та відвідати приймальну комісію вищого навчального закладу для подання паперової версії заяви про вступ та необхідних оригіналів документів (атестат, сертифікат ЗНО та ін.).

У випадку якщо абітурієнт, електронна заява якого отримала статус «Власника заяви рекомендовано до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб», не з’явився у встановлені строки до приймальної комісії вищого навчального закладу для підписання власної заяви про вступ та не подав оригінали документів, рішення про рекомендування його на зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу.

На підставі цього уповноважена особа приймальної комісії вузу змінює статус електронної заяви вступника на статус «Власника заяви виключено із списку рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб».

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається у межах ліцензійного обсягу.

Документи для приймальної комісії

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

logo tour kname

Мы в соцсетях

facebook instagram twitter

Подписка на новости

 

Довідник абітурієнта ХНУМГ 2019

Университет в соцсетях

Kname facebook instagram

Вступ2019

 Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

 

 

Догов на пр

Сейчас 103 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте