WikiВідкритість і прозорість результатів всіх видів діяльності ВНЗ, зокрема результатів навчально-наукової роботи кожного викладача наразі є одним із показників якості вищої освіти. 19 червня 2017 р. для професорсько-викладацького складу кафедри Туризму і готельного господарства був проведений семінар зі створення е-портфоліо

У ході семінару ст. викладачем Кафедри Кравець О. М. було визначено роль та мету електронного портфоліо викладача як вагомої складової електронного освітнього середовища ВНЗ, надано загальний алгоритм створення портфоліо викладача на порталі ВіКі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Докладна електронна інструкція щодо створення портфоліо викладача на ВіКі ХНУМГ ім. О. М. Бекетова наведена у корпоративній мережі Університету «Yammer» у групах «Webometrics» та «604 ТіГГ».