257913057 356510У період з 28 травня по 30 травня 2019 року включно на кафедрі туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації освітньої діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за напрямом 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України №548-л від 15.05.2019 р.

у складі:

1. Голова комісії - завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор Пасєка Станіслава Раймондівна;

2. Експерт - завідувач кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор географічних наук, професор Ільїн Леонід Володимирович.

IMG 0105afe83f0 V

 257013890 251982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертна комісія безпосередньо в навчальному закладі перевірила достовірність інформації, що була подана до Міністерства освіти і науки України разом із заявою на проведення акредитації, стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу, відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого першого (бакалаврського) рівня за напрямом 6.140101 Готельно-ресторанна справа галузі знань 1401 Сфера обслуговування. 

257013731 249109