216.10.2019 року відбулася відкрита лекція з дисципліни «Екскурсознавство» к. геогр. н., доцента кафедри туризму і готельного господарства Поколодної М.М.. відповідно до програми курсу тема лекції: «Екскурсійна теорія: Сутність, структура та класифікація екскурсій». На лекції були розглянуті наступні питання: Сутність екскурсії та її основні аспекти та функції екскурсії; Екскурсія як продукт. 

Основні та додаткові послуги на екскурсіях. Програма екскурсійного обслуговування; Основні споживчі властивості екскурсійного продукту та загальні вимоги до екскурсійних послуг; Ознаки екскурсії: загальні і специфічні; Структурна схема екскурсії.

3

Матеріал було подано жваво, з використанням сучасних інноваційних методів та з прикладами з власної екскурсійної практики, з опорою на вже існуючі знання та досвід студентів, зокрема їх неодноразової участі в екскурсійних поїздках зорганізованих кафедрою. Відчувався тісний контакт лектора з аудиторією та залученість студентів у процес пізнання та опанування нової теми.
Запрошуємо взяти участь у