СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 — МЕНЕДЖМЕНТ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО І ТУРИСТСЬКОГО СЕРВІСУ)

Профіль діяльності: організація діяльності, спрямованої на формування, просування, реалізацію й надання основних і додаткових послуг в сфері готельного, санаторно-курортного, ресторанного й туристського сервісу; ефективне керування підприємствами туристської індустрії з урахуванням економічних механізмів, закономірностей і законів ринкової економіки.

Робота: у науково-дослідних установах, навчальних закладах, органах державного керування в сфері туризму, санаторно-курортної справи й готельно-ресторанного бізнесу; на підприємствах туристської індустрії (готелю й інших засобів розміщення; установи ресторанного господарства; санаторно-курортні підприємства; туристські оператори й агентства; бюро подорожей і екскурсій; інформаційні й довідкові служби (бюро); установи сфери культури, відпочинку й спорту), у тому числі за кордоном.

 Умови вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра для школярів

Перелік предметів для вступу
(вага предметів сертифікату ЗНО)  
Ліцензовані обсяги  

 Вартість 1-го року навчання 
для вітчизняних студентів,
грн/рік*

 Тривалість
навчання
 денна заочнаденна 


заочна,
заочно-дистанційна

денна, заочна, 
заочно-
дистанційна
БАКАЛАВР

За держзамовленням:

 1. Українська мова та література (0,5)
 2. Математика (0,2)
 3. Географія або Іноземна мова (0,2)
 4. Атестат (0,1)

Небюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Українська мова та література (0,5)
 2. Історія України (0,2)
 3. Географія або Іноземна мова (0,2)
 4. Атестат (0,1)
55 70 16800 7000 
3 р. 10 міс.

 *Вартість навчання наведена за 2019/20 н.р.

 Строки прийому заяв та документів за формами навчання:

 • денна (за державним або регіональним замовленням - бюджет)
 • денна (за кошти фізичних та/або юридичних осіб - контракт)
 • заочна (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

073 Менеджмент. Менеджмент готельного курортного і туристського сервісу


  Умови вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра для випускників коледжів

 Строки прийому заяв та документів за формами навчання на основі здобутих ОКР або ступенів:

    Вартість 1-го року навчання для вітчизняних студентів (випускники ЖКК, ЕМК), грн./рік

Форма навчання
денна заочна, заочно-дистанційнаТривалість
навчання
БАКАЛАВР
16300 6800  2 р. 10 міс.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 — МЕНЕДЖМЕНТ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО І ТУРИСТСЬКОГО СЕРВІСУ)

 Умови вступу на навчання за освітнім ступенем магістра

Перелік предметів для вступуЛіцензовані обсяги   Вартість 1-го року навчання 
для вітчизняних студентів, грн/рік  
 Тривалість
навчання
 денна заочнаденна заочна, заочно-дистанційнаденназаочна та 
заочно-
дистанційна
МАГІСТР

За держзамовленням та небюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Екзамен з фаху
 2. Іноземна мова (ЗНО)
40 50 18400 7700 
1 р. 4 міс. 1 р. 10 міс. 


 Строки прийому заяв та документів за формами навчання на основі базової або повної вищої освіти:


Правила прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2020 році


Контакти:

Оболенцева Лариса Володимирівна (095) 013-26-00

Соколенко Анна Сергіївна (099) 976-99-67

Кафедра ТіГГ (057) 707-31-56


Факультет Менеджменту
кімн. 704 (корпус БМК, 7 поверх)
телефон: (057) 707-33-68; 707-33-76 
декан Писаревський Ілля Матвійович (050) 769-04-92