073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Научные работы Колонтаевского О.П.

Научные статьи:

 1. Колонтаевский О.П. Определение надежности работников предприятий. Экономика транспортного комплекса: Сборник научных трудов. Харьков, ХГАДТУ. - 1998. Вып. 1 С. 151-153.
 2. Колонтаевский О.П. Моделирование надежности производственных работников дорожно-строительных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХДАДТУ. - 2000. -Вип. 3. С. 136-140.
 3. Колонтаевский О.П. Совершенствование нормирования труда работников дорожных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХНАДУ. - 2002. - Вип. 5. С. 109-114.
 4. Колонтаевский О.П. Выбор показателей для оценки надежности производственного персонала дорожно-строительной организации. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - № 02. - С. 193-197.
 5. Колонтаевский О.П. Результаты деятельности производственного персонала как объект управления. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2005. - № 33. – 204с.
 6. Кайлюк Е.Н., Колонтаевский О.П. Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 65. К.: Техника, 2005. – С. 366-371.
 7. Колонтаевский О.П. Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 70. К.: Техника, 2006. – С. 384-388.
 8. Колонтаевский О.П. Мотивы и стимулы трудовой деятельности персонала. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія «Економічні науки». – Х.: – 2006. – том IX. - № 1. – С.42-44.
 9. Колонтаевский О.П. Управление результатами деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Бизнес Информ. – 2006. - № 3. – С.97-100.
 10. Колонтаевский О.П. Совершенствование планирования результатов деятельности производствен-ного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 71. К.: Техника, 2006. – С. 329-332.
 11. Колонтаевский О.П. Совершенствование системы стимулирования производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2006. - № 13. – С.116-121.
 12. Колонтаевский О.П. Оценка качества дорожно-строительной продукции. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2006. - № 41. – С.124-126.
 13. Колонтаевский О.П. Нормирование результатов деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Економіка розвитку. - 2007. - № 1 (41). - С.102-104.
 14. Колонтаєвський О.П. Теоретико-методичні аспекти оцінки професійної надійності виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 92. К.: Техника, 2010. – С. 244-252.
 15. Колонтаевский О.П. Деятельность производственного персонала как объект управления. Бизнес Информ. – 2010. - № 4(3). – С.108-110.
 16. Колонтаевский О.П. Совершенствование методов и моделей упорядочения денежных потоков при финансовой реализуемости инвестиционных проектов в строительной отрасли. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 94. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.
 17. Мамонов К.А., Колонтаевский О.П. Современные аспекты кризисных явлений в строительной отрасли Украины. Бизнес Информ. – 2010. - № 9(8). – С.97-100.
 18. Колонтаєвський О.П. Визначення поняття якості дорожньо-будівельної продукції. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 96. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.
 19. Момот Т.В., Колонтаєвський О.П. Інтеграція мотиваційного механізму з бізнес-стратегією дорожньо-будівельного підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – С.5-14.
 20. Колонтаєвський О.П. Визначення якості послуг підприємств системи життєзабезпечення міст України. «Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2010. – 376с.
 21. Колонтаєвський О.П. Удосконалення організаційної структури управління підприємствами системи ЖКГ міста. «Вдосконалення менеджменту підприємств життєзабезпечення міст України». За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2011. – 448с.
 22. Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств. / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2(74). – С. 33-40.
 23. Колонтаєвський О. П. Удосконалення системи управління стратегічним маркетингом на підприємстві / О.П. Колонтаєвський // Социальная экономика. - 2016. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_20.
 24. Бережна А.Ю., Колонтаєвський О.П. Формування основ управління споживчою лояльністю житлово-комунального господарства / О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 129. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2016. – С.39-45.
 25. Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Напрями розвитку ринку внутрішнього туризму України / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2(78). – С. 164-171.
 26. Демидова О.С. Аналіз динаміки розвитку будівельного сектора економіки України / О.С. Демидова, Т.Н. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 136. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2017. – С.24-30.
 27. Колонтаєвський О.П. Методи та принципи управління стратегічним маркетингом на підприємстві / О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 138. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2017. – С.23-28.
 28. Колонтаєвський О.П. Оцінка ризиків на приватному підприємстві / Т.Н. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 141. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2018,. – С.23-28.
 29. Колонтаєвський О. П. Соціальні інновації в готельному бізнесі як ключовий фактор розвитку інклюзивного туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 24-28. Соціальні інновації в готельному бізнесі як ключовий фактор розвитку інклюзивного туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 24-28.
 30. Колонтаєвський О. П. Інвестиційна діяльність дорожньо-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, К. І. Босенко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 38-41. Інвестиційна діяльність дорожньо-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, К. І. Босенко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 38-41.
 31. Колонтаєвський О. П. Управління виробничою діяльністю персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. М. Покатаєв // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 46-49.
 32. Колонтаєвський О. П. Креативний маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. В. Гиря // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 50-53. Креативний маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. В. Гиря // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 50-53.
 33. Колонтаєвський О.П. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу / О.П. Колонтаєвський, В.А. Половинка // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. https://www.inter-nauka.com/issues/2018/6/3622/https://www.inter-nauka.com/issues/2018/6/3622/
 34. Кондратенко Н. О. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації [Електронний ресурс] / Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, О. П. Колонтаєвський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2018. - № 11. - С. 56-61. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації [Електронний ресурс] / Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, О. П. Колонтаєвський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2018. - № 11. - С. 56-61.
 35. Колонтаєвський О. П. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 79-84. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 79-84.
 36. Клименко К. Л. Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств / К. Л. Клименко, О. П. Колонтаєвський // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 494-496.Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств / К. Л. Клименко, О. П. Колонтаєвський // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 494-496.
 37. Колонтаєвський О. П. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О. П. Колонтаєвський, К. О. Привалова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-88. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О. П. Колонтаєвський, К. О. Привалова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-88.

Тезисы конференций:

1. Колонтаевский О.П. Комплексная оценка развития человека Гуманістичне середовище вищого технічного закладу освіти (проблеми формування). Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 25-26 листопада 1999 року. Харків, ХДАДТУ. 1999.

2. Колонтаевский О.П. Планирование результатов деятельности производственного персонала. Молодь України і соціально орієнтована економіка. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2004 року. Харків, ХНАДУ. 2004.

3. Колонтаевский О.П. Принципы планирования результатов деятельности производственного персонала. XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2006.

4. Колонтаевский О.П. Показатели оценки качества строительной продукции. Труди міжнародної науково-практичної конференції Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимізація-2006» 23-24 листопада 2006 р, Харків, НТУ «ХПИ», 2006.

5. Колонтаєвський О.П. Підвищення ефективності стимулювання виробничого персоналу. XI наукова конференція тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 16–17 травня 2007 р. Тернопіль – 2007.

6. Колонтаевский О.П. Збалансована система результатів діяльності дорожньо-будівельного підприємства. XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественные-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2008. С.74-75.

7. Колонтаєвський О.П. Удосконалення системи управління діяльністю персоналу на дороржньо-будівельних підприємствах. Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С.217-218.

8. Колонтаєвський О.П. До питання щодо визначення сутності категорій «діяльність», «праця» та «робота». «Актуальные научные достижения (Чехия, 27 июня-05 июля 2009)» - Прага: Издательский дом «Образование и наука». С.50-52.

9. Колонтаєвський О.П. Механізм мотивації виробничого персоналу. «Динамика современной науки. Том 6. Экономика (Болгария, 17-25 июля 2009)» C.67-68.

10. Колонтаєвський О.П. Напрямки вдосконалення системи управління діяльністю виробничого персоналу. Перспективные вопросы мировой науки. Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

11. Колонтаєвський О.П., Турчина С.Е. Пути совершенствования системы управления персоналом на предприятиях ЖКХ. «Научное пространство Европы 2011» Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

12. Колонтаєвський О.П. Основні проблеми розвитку міст України. Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С.124-126.

13. Колонтаевский О.П. Использование элементов дистанционного курса для активизации учебной деятельности. Перша всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 30-31 травня 2013 р.

14. Колонтаевский О.П. Восприятие учебного материала в дистанционном курсе. Друга всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 22-23 травня 2014 р. http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=65

15. Колонтаевский О.П. Интерпретация термина «развитие» в философии и менеджменте. Materialy X mezinarodni vedecko-praktika konference “Aplikovane vedecke novinky – 2014“. – Dil 2/ Ekonomicke vedy/^ Praha/ Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stra.

16. Колонтаевский О.П. Формування системи стратегічного маркетингу на підприємстві ХI Международная научна практична конференція, «Achievementofhighschool», – 2015. Том 2. Икономики. София . «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 26 – 28.

17. Колонтаевский О.П. Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання Третя міжнародна науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 21-22 травня 2015 р. http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=132

18. Колонтаєвський О.П. Повышение результативности адаптации работников коммунальных предприятий. Материли за 12-а международна научна практична конференція, «Последните постижения на Европейска наука – 2016», 17-22 юни, 2016 на Икномики. – С.33-35.

19. Колонтаевский О.П. Суть та завдання маркетингового дослідження ринку / О.П. Колонтаєвський, А.О Онупко // Материали XVI международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие – 2018», 15-22 януари, 2018 г. – Volume 3. – Икономики, София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. – С. 43-45. http://www.rusnauka.com/2_ANR_2018/Economics/6_232898.doc.htm

20. Колонтаевский О.П. Тестування в системі дистанційного навчання / О.П. Колонтаєвський // Шоста міжнародна науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 25 травня 2018 р. http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=11

21. Ефективність використання електронних магазинів підприємствами / О.П. Колонтаєвський // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.521-523.

22. Алгоритм мотивації виробничого персоналу організації / О.П. Колонтаєвський, А.П. Іванов  // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.72-74.

23. Розробка стимулів трудової діяльності виробничого персоналу підприємств / О.П. Колонтаєвський, М.В. Малиновський // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.74-76.

24. Оцінка надійності менеджерів підприємства / О.П. Колонтаєвський, Д.Ф. Підгорнова // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.549-551.

25. Оцінка якості роботи виробничого персоналу / О.П. Колонтаєвський, Д.І. Заворін // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.551-553

2004

 

Учебные пособия
 1. Ладыженская Р. С. Экономика туризма : учеб. пособие для студентов специальностей гостиничного хозяйства и туризма /
  Р. С. Ладыженская. – Х. : ХНАГХ, 2004. – 214 с.

2005

 

Учебные пособия
 1. История туризма : учеб. пособие / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Х. : ХНАГХ, 2005. – 312 с. : ил.
Тезисы
 1. Кравець О. М.Фундаментальна професійна освіта як чинник сталого розвитку туризму в Україні / О. М. Кравець, Л. А. Нохріна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку»], (Львів, 20-22 жовтня 2005р.). – Львів, 2005. – С.75–79.

Наші публікації

Викладачі Кафедри проводять тематичні науково-дослідні і госпдоговірні роботи, результати яких публікуються в колективних і одноосібних монографіях, використовуються для розробки підручників, навчальних посібників, програм робочих дисциплін і т.д. Так, за останні 5 років кафедрою випущені 5 колективних і 6 одноосібних монографій (в т.ч. 2 зарубіжних), 11 підручників і 8 навчальних посібників з грифом МОН України, 10 подані в РВВ. Вийшли друком конспекти лекцій, методичні вказівки та робочі програми загальною кількістю понад 300 одиниць.

Навчально-методичні матеріали доступні студентам в Бібліотеці і Цифровому репозиторії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, а також в методкабінеті Кафедри.

Методическая работа кафедры туризма и гостиничного хозяйства  Методическая работа кафедры туризма и гостиничного хозяйства_2


 

 2019 год 
Тезисы
 1. Кравець О. М. Проєкт створення Школи толерантності, як компоненти формування дружнього освітнього середовища Університету / О. М. Кравець, С. О. Романов // Ґендерна політика очима української молоді: матеріали підсумкової конференції ХІІ Регіонального наукового конкурсу молодих вчених, Харків, 11 грудня 2018 р. / [за заг. ред. : Н. В. Бібік, Г. Г. Фесенко] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - С. 116-123.

 2. Кравець О. М. Нативна реклама як ефективний інструмент просування послуг підприємств туризму і гостинності / О. М. Кравець // Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 червня 2019 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 3. – С. 29-30. (Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2019/06/3_22.html, вільний).

 3. Кравець О.М. Тревел 2.0: тревел-блоги як ефективний інструмент розвитку туризму / О.М. Кравець, Д.В. Плаксій : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 215–219.

 4. Кравець О.М. Перспективи та проблеми розвитку ЛГБТ-туризму в Україні / О.М. Кравець, С.О. Романов : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 314–316.

 5. Кравець О.М. Імідж підприємства гостинності в інформаційному просторі: особливості формування та вплив на репутацію / О.М. Кравець, Д.О. Саніна : Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – C. 316–319.

 6. Кравець О. М. Озеленення міста як чинник впливу на екологічний стан території / Ю. В. Федотова, О. М. Кравець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь і технічний прогрес в АПК» Інноваційні розробки в аграрній сфері. Том 2. – Харків: ХНТУСГ, 2019. – С. 283.

 7. Кравець О. М. Подієвий туризм: особливості та роль у регіональному економічному розвитку / О. М. Кравець // Розвиток соціальної інфраструктури регіонів в умовах євроінтеграції: економіко-правові аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2019 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - С. 53-55 https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/34


 

 2018 год 
Тезисы
 1. Кравець О. М. Організація бізнес-анімації як шлях підвищення ефективності діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства / О. М. Кравець // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VIII міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. С. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 236–238. 
 2. Кравець О. М. Використання інструментів внутрішнього PR у формуванні корпоративної культури підприємств гостинності / О. М. Кравець, Д. О. Федоренко // Місто. Культура. Цивілізація : матеріали VIII міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2018 р. / [редкол. : М. С. Сухонос (відпов. ред.) та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 106–108.
 3. Кравець О. М. Вплив подієвого туризму на розвиток регіону: кінотуризм / А. В. Андрусенко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – C. 134–137.
 4. Кравець О. М. Комунікативні конфлікти в готельно-ресторанному бізнесі / Н. В. Мацегора // // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – C. 139–141.
 5. Кравець О. М. Просування анімаційних послуг у медіапросторі як напрямок інтенсифікації розвитку сільського зеленого туризму в Україні / О. М. Кравець : Економіко-правові засади формування та розвитку регіональної інфраструктури в умовах децентралізації економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 100-річчю НАН України, Харків, 1–28 лютого 2018 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С. 80-82.

 


 

 2017 год 
Учебники

Кравець О. М. Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с. – ISBN 978-966-695-421-6.

Учебные пособия 

Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с. – ISBN 978-966-695-423-0.

Статьи
 1. Кравець О. М. Елементи анімаційної діяльності в туристсько-краєзнавчій роботі серед школярів / О. М. Кравець, В. В. Абрамов // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровська Я. М., 2017. – С. 169–175.
 2. Писаревський І. М. Економіка і здоров’я продуктивного населення: завдання розвитку санітарно-курортних установ регіону / І.М.Писаревський, А.С. Соколенко // Науковий міжнародний журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»: № 1/4 (33) (2017) – Харків, 2017. – 66 с. – с. 13-19. Режим доступу : http://journals.uran.ua/tarp/article/view/94146.
 3. Полчанінова І. Л. Дослідження особливостей впливу факторів на розвиток екскурсійних підприємств / І. Л. Полчанінова, І. С. Куклінова // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2017. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 106–108. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2017/1/1887.
 4. Полчанінова І. Л. Характерні особливості та економічна сутність готельних послуг / І. Л. Полчанінова, С. В. Становихіна, А. П. Чередніченко // Молодий вчений. – 2017. – № 1 (41). – С. 680–684. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/163.pdf

Тезисы
 1. Кравець О. М. Проекти державно-приватного партнерства: особливості та світовий досвід використання в сфері туризму та рекреації / О. М. Кравець // Економіко-правові аспекти державно-приватного партнерства в умовах децентралізації економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених і студ. , Харків, 1–28 лютого 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – C. 189–191.
 2. Кравець О. М. Сегментація ринку та вибір цільового сегменту турпідприємства / О. М. Кравець, К. С. Матохіна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 186–188. – Режим доступу : http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf
 3. Кравець О. М. Організація заходів як інструмент антикризового управління підприємством ресторанного господарства / О. М. Кравець, І. В. Самаріна // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – C. 188–191– Режим доступу : http://zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/zntu_tom_1_konferenciya_30_31_03_2017.pdf

 4. Кравець О. М. Організація кавових турів як перспективний напрямок у реалізації регіонального турпродукту / О. М. Кравець , К. С. Деменко : Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», (Харків, 28 квітня – 22 травня 2017 р.) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків , 2017. – С. 124–127.

 5. Кравець О. М. Управління людськими ресурсами готельного підприємства: плинність кадрів / О. М. Кравець, М. А. Мар’єнко : Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)», (Харків, 28 квітня – 22 травня 2017 р.) ; Харків. нац. ун-т міськ. госп. ім. О. М. Бекетова. – Харків , 2017. – С. 127–129.

 6. Kravets O. Development of specific portrait of target audience, as a method to increase effectiveness of touristic enterprise communications / O. Kravets, D. Gorenko // Young Researchers in the global World Vistas and Challenges Proceedings of the IIIrd Forum for Young Researchers , Kharkiv, May 19, 2017 / O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017. – Р. 124–125.

 

 2016 год 

 

Учебные пособия 

Влащенко Н. М. Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 153 с. 

Статьи
 1. Абрамов В. В. Питання доречності використання деяких термінологічних конструкцій в сучасному туризмознавстві / В. В. Абрамов, М. М. Поколодна // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота  в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровская Я. М., 2016. – С. 214-221.
 2.  Абрамов В. В. Дослідження стану розвитку активного виду туризму серед людей з обмеженими можливостями та перспективи його розвитку в Україні  / В. В. Абрамов, К. Шарикіна // Фізичне виховання, спорт і туристсько-краєзнавча робота  в закладах освіти : Збірник наукових праць. – Додаток до гуманітарного віснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, ФОП Домбровская Я. М., 2016. – С. 221-226.
 3. Александрова С. А. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю / С. А. Александрова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14) , том 2 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 36–40.

 4. Александрова С. А. Кадровий контролінг в управлінні готельним підприємством / С. А. Александрова, Я. С. Ігнатенко, О. О. Голоскубова // Наукове фахове видання «Економічні науки» Луцького нац. техн. універс., серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 13 (50). – Луцьк, 2016. – С. 6–12.
 5. Богдан Н. М. Дослідження розвитку історико-культурних туристських ресурсів в Харківській області / Н. М. Богдан, Н. С. Халімоненко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A.Zhurba. – November #9, 2016. – P. 45–53.

 6. Богдан Н. М. Організаційні та методичні основи аналізу кон'юнктури ринку готельних послуг / Н. М. Богдан // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba. – November # 9, 2016. – P. 56–62.
 7. Богдан Н. М. До питань управління якістю туристських послуг / Н. М. Богдан, Р. Ю. Ферлій // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M. A. Zhurba. – November # 9, 2016. – P. 67–75.

 8. Богдан Н. М. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області в умовах кризи / Н. М. Богдан, Ю .В. Краснокутська, К. Ю. Довгопола // «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. – №3 (14), Т.1. – Харків, 2016. – С. 10–14.
 9.  Богдан Н. М. Дослідження ризиків в туризмі / Н. М. Богдан, О. Ю. Сухорукова // Науковий журнал «Бізнес-информ». ВД «Інжек». № 10. – Харків, 2016. – С. 206–211.
 10.  Влащенко Н. М. Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території / Н. М. Влащенко // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 70–80. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_108_9
 11. Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва / Н. М. Влащенко // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 92–97. Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_3_2016.pdf

 12. Кравець О. М. Анімаційна діяльність: сутність, особливості та соціально-економічна ефективність / О. М. Кравець, Ю. В. Федотова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 530-534. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2157-fedotova-yu-v-kravets-o-m-animatsijna-diyalnist-sutnist-osoblivosti-ta-sotsialno-ekonomichna-efektivnist

 13. Кравець О. М. Психокорекція особистісної кризи засобами туризму / О. М. Кравець // Первый независимый научный вестник. – 2016. – № 9-10. – Часть 2. – С. 36-47. – Режим доступу:http://firjournal.com.ua/files/firj_9-10_april-may/FISJ_aprel_may_2_chast_zhurnal.pdf

 14. Писарева І. В. Імідж і бренд як стратегічні складові нематеріальних активів території / І. В. Писарева, Р. Р. Капустін // Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Серія «Регіональна економіка». – Випуск 13 (51). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 312-317.
 15. Погасій С. О. Проблеми та можливості збільшення прибутку готелю в сучасних умовах / Ю. А. Дудкевич, С. О. Погасій // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 1, Т. 2. – С. 29–33. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/704, http://www.inter-nauka.com/uploads/public/14567668019004.rar
 16. Погасій С. О. Організація безпеки як важлива складова роботи готельних підприємств / М. О. Колесник, С. О. Погасій // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 1, Т. 2. – С. 41–46. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/705

 17. Погасій С. О. Основні проблеми стратегічного планування у готельному господарстві та шляхи їх вирішення / В. В. Троценко, С. О. Погасій // Міжнародний науковий журнал. – 2016. – № 1, Т. 2. – С. 102–105. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/706

 18. Поколодна М. М. Перспективи використання парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Шарівка» (Харківська область, Україна) з метою розвитку туризму / М. М. Поколодна, О. Е. Гладка // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2. – Монреаль : ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля. – С.269272.

 19. Полчанінова І. Л. Дослідження процесів трансформації готельного комплексу регіону / І. Л. Полчанінова, В. Г. Опанович // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 1. – Т. 2. – С. 83–86. – Режим доступу : www.inter-nauka.com/uploads/public/14527649079682.pdf

 20. Полчанінова І. Л. Оцінювання стану та перспектив розвитку регіонального туристського комплексу / І. Л. Полчанінова, І. О. Яценко // Молодий вчений. - 2016. - № 1 (28). – Частина 1. – С. 138 – 142. – Режим доступу:molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/32.pdf

 21. Полчанінова І. Л. Теоретичні основи управління розвитком територіального рекреаційного комплексу / І. Л. Полчанінова, А. І. Тамчі // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2016. – Вып. 11. – Т. 2. – С. 97–86. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2016/11/1673
 22. Рябєв А. А. Готельні та хостельні мережі: дослідження споживчого попиту / А. А. Рябєв // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (13), том 1. – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 94101.
 23.  Соколенко А. С. Загострення протиріч в секторі «економіки здоров’я» / А. С. Соколенко // Науковий міжнародний журнал «ScienceRise»: ТОМ 2, № 1 (19) (2016). – Харків, 2016. – 84 с. – С. 60-62.

 24. Соколенко А. С. Интеллектуальный ресурс региона / А. С. Соколенко, М. Ю. Глизнуца // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 40. – Харків : ХІУ, 2016. – С. 129–136.
 25.  Соколенко А. С. Регіональний санаторно-курортний комплекс Харківщини: оцінка та завдання розвитку / А. С. Соколенко // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 40. – Харків: ХІУ, 2016. – С. 143–149.

 26.  Sokolenko Anna. Situation and development of health support system in Ukraine // (February, 2016), scientific journal «EUREKA: Social Sciences and Humanities» Number 1, Tallinn // http://eu-jr.eu/social/article/view/19
Тезисы
 1. Александрова С. А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом туристського підприємства / С. А. Александрова, К. В. Небукін // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Частина 4. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 9–11.

 2. Александрова С. А. Інноваційні методи підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності:закордонний досвід / С. А. Александрова, А. С. Гаврілова // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р., Частина 4- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 54–56.

 3. Александрова С. А. Комунікативна компетентність менеджера / С. А. Александрова // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – Т 33.– С. 378.

 4. Александрова С. А. Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності / С. А. Александрова // Львівський торговельно-економічний університет ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»

 5. Александрова С. А. Проблема кроскультурних комунікацій в туризмі / С. А. Александрова // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – С. 7.

 6. Богдан Н. М. Туристський брендинг регіону в контексті регіонального розвитку / Н. М. Богдан, О. М. Кравець // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні». – Рівне : Національний універсітет водного господарства та природокористування, 2016. – С. 227–230. 

 7. Богдан Н. М. Туристські ресурси в системі інтересів регіону / Н. М. Богдан, І. В. Писарева // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні». – Рівне : Національний універсітет водного господарства та природокористування, 2016. – С. 230–233.

 8. Богдан Н. М. Функціонування туристської сфери як фактор розвитку регіональної економіки / Н. М. Богдан, А. А. Рябєв // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Частина 1. – Монреаль : ЦСП «НБК»; Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 239–242. Індексація: Scientific Indexing Services (USA).

 9. Bogdan N. N., Sukhorukova О.Р. INVESTIGATION OF RISKS IN TOURISM // The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists «ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016»; Winterthur (Switzerland), edit. ISAE «Consilium»; October 27-28, 2016. р. 91-93.

 10. Bogdan N.N. Methodical approaches for reseaching national tourist market / I. Hardaushenko, N. N. Bogdan, O. L. Ilyenko // YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES: Proceedings of the IInd forum for young researchers, Kharkiv, May 20, 2016  / O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. - Kharkiv: O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. - p.124-126.

 11. Богдан Н. М. Дослідження ринку туристських послуг Харківської області / Н. М. Богдан, К. Є. Довгопола // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». – С. 290–293.

 12. Богдан Н. М. Дослідження розвитку історико-культурних туристських ресурсів в Харківській області / Н. М. Богдан, Н. С. Халімоненко // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». – С. 293–296.

 13. Богдан Н. М. Особливості управління якістю готельному бізнесі / Н. М. Богдан, Р. Ю. Ферлій // Матеріали ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». – 8 грудня 2016 року, м. Луцьк. ЛНТУ.

 14. Влащенко Н. М. Особливості національного законодавства щодо ліцензування санаторно-курортних послуг / Н. М. Влащенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (Харків, квітень 2016). – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 238–240. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-AemgU6zRbubWM3bzhnUUw3UGc/view
 15. Влащенко Н. М. Формування механізму інформаційного забезпечення реалізації готельних послуг / Н. М. Влащенко, К. О. Саєнко // Материали міжнародної наук.-практ. конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». - Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 р. – С. 23–24.
 16. Vlashchenko N. Investment support of hotel facilities / N. Vlashchenko, O. Kostenko // Young researchers in the global world: vistas and challengers (Kharkiv, May 20, 2016). – C. 21–22.
 17. Kravets O. Innovative trends in air travel / N. Kinash, O. Kravets, I. Moshtagh // YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD: VISTAS AND CHALLENGES: Proceedings of the IInd forum for young researchers, Kharkiv, May 20, 2016  / O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. - Kharkiv : O.M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – Р. 129 – 131.

 18. Оболенцева Л. В. Загальна характеристика сучасних тенденцій розвитку світового ринку туризму / Л. В. Оболенцева // Туристичний, готельний і рестораннийбізнес: інновації та тренди [Електронне видання] : тези. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. – С. 180-182.

 19. Оболенцева Л. В. Проблеми та перспективи формування туристського іміджу як важливої складової розвитку туризму та економіки держави / Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова, К. О. Петренко // International scientific journal. - 2016. - № 1. - Том 2. - С. 72-76. - Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/709
 20. Влащенко Н. М. Формування інвестиційного клімату вітчизняного туристсько-рекреаційного комплексу / Н. М. Влащенко , І. О. Чурицька // Матеріали IІ жіжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стан і перспективи сучасного туризму». - Суми, 23 листопада 2016 р. – С. 21–26.
 21. Довгаль Т. О. Роль туристсько-рекреаційного комплексу в активізації розвитку регіональної економіки / Т. О. Довгаль , Н. М. Влащенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». - Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dovgal2.htm
 22. Оболенцева Л. В. Туризм в контексті сталого розвитку: особливості та фактори виміру / Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2016 р.: у 9 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2016. – Т.6: Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 124 с. – С. 33-35.
 23. Оболенцева Л. В. Соціальний туризм в Україні: особливості, проблеми, перспективи / Л. В. Оболенцева // Європейський вибір економічного поступу регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – 280 с. – С. 70-72.
 24. Оболенцева Л. В. Виявлення передумов розвитку соціального туризму в Україні / Л. В. Оболенцева // Економіка і управління національним господарством: стан, тенденції і перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2016 р., м. Одеса). – Одеса, ОНЕУ, 2016. – 158 с. – С. 60-61.

 25. Писарева І. В. Брендинг території у розвитку економіки регіону / І. В. Писарева, О. І. Угоднікова, Р. Р. Капустін // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8 груд. 2016 р., Частина 2 – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 147-150.

 26. Поколодна М. М. Вдосконалення менеджменту природоохоронних територій для активізації розвитку екологічного туризму / М. М. Поколодна // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – С. 336337.

 27. Полчанінова І. Л. Особливості класифікації мотелів у системі дорожнього сервісу України / І. Л. Полчанінова, С. В. Становихіна // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje» z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego" (29–30.09.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 82 str. – S. 59–60. – Режим доступу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/57_1_warszawa_31_09_2016.pdf#PAGE=59

 28. Полчанінова І. Л. Бізнес-ідеї реконструкції закладів розміщення в Україні / І. Л. Полчанінова, А. І. Тамчі, А. П. Чередниченко // Материали 12-ой международной научно-практической конференции «Achievement of high school-2016», Том 1. Икономики. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 86 стр. – S. 75–77. – Режим доступу : http://www.ukrnauka.ru/2016_DWS/2016-11-14_A4_tom-1.pdf

 29. Sokolenko Anna. Formation of the scientific basis for the development of sanatorium establishments // (2016) «The Ninth International Conference on Eurasian scientific development». Proceedings of the Conference (May 20, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. – Р. 178180.

 30. Соколенко А. С. Розвиток людського капіталу – завдання санаторно-курортних установ харківського регіону / А. С. Соколенко // Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конф. Частина 2 (20-21 квітня 2016 р.). – Харків : ХНУБА, 2016. – С. 110112.

 31. Соколенко А.С. Людський капітал як фактор економічного розвитку держави / А. С. Соколенко // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічноїбезпеки на мікро-, мезо- та макрорівні: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 квітня 2016 р). / відп. ред. В. О. Морохова. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 227230.


 

 2015 год 
Статьи
 1. Александрова С. А. Мотиваційний механізм в управлінні підприємством готельного господарства / С. А. Александрова, Н. Д. Дмитрієва, А. В. Шахайло // Економіка. Управління. Інновації. – Випуск № 3 (15).  2015. 
 2.  Александрова С. А. Особливості управління персоналом на різних етапах життєвого циклу готельного підприємства/ С. А. Александрова, В. В. Колонтаєвська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2015. № 3(2). С. 2225. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__6
 3. Богдан Н.Н. Теоретико-методологические подходы к оцениванию согласованности отрасли и города / Матеріали міжнародного науково-практичного конгрессу «THE GLOBAL SYSTEMIC CRISIS: NEW MILESTONE IN DEVELOPMENT OR AN IMPASSE?» (За підтримкою та ініціативою HEC University of Lausanne). – Давос (Швейцарія), 2015. – С. 63-66.
 4. Богдан Н.М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання узгодженості туристської галузі та міста // Н.М. Богдан, І.М. Писаревський / «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» збірник наукових праць ХНАДУ. №2(9). – Х., 2015. – С. 218-225.
 5. Богдан Н. М. Проблеми та перспективи розвитку ринку туристських послуг в Харківському регіоні в контексті реалізації його економічних інтересі // Н. М. Богдан, І. В. Івах, Л. В. Оболенцева / Науковий журнал «Sciense Rise» №11/1 (16). – Х. , 2015. – С. 1115. 
 6. Влащенко Н. М. Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств / Н. М. Влащенко // Економічний форум: наук. журнал. – Луцьк. – ЛНТУ, 2015. – № 3. – С. 279–284.
 7. Оболенцева Л. В. Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства / Л. В. Оболенцева, Д. І. Заїка // International scientific journal. - 2015. - № 9. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_9_34
 8. Оболенцева Л. В.Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону/ Л. В. Оболенцева, А. А. Павленко // International scientific journal. - 2015. - № 9. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_9_33
 9. Писаревський І. М. Оцінка та прогнозування змін ринку туристських послуг в умовах ризику: методичний підхід / І. М. Писаревський, І. Л. Полчанінова, Т. В. Малишева // // Економічний простір. 2015.  № 102. С. 83-93. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_102_11
 10. Писаревський І. М. Дослідження доходності підприємств готельного господарства / І. М. Писаревський, І. В. Сегеда // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - № 4/5(24). - С. 42-48. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/47505
 11. Погасій С. О. Современные информационные технологии и риски их использования на турпредприятиях / С. А. Погасий, А. С. Сидора // Scientific Journal «ScienceRise. – 2015. – № 12/1(17). – С. 102–105. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/56347
 12. Поколодна М. М. Шляхи використання археологічних ресурсів для цілей розвитку туризму (на прикладі археологічної пам’ятки національного значення «Донецьке городище», Харківська область) / М. М. Поколодна, В. А. Заварзіна, В. В. Хорохоріна // «Економічний форум» Луцького національного технічного університету, № 1. – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 96-103. Журнал входить у науковометричні бази Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)
 13. Полчанінова І. Л. Теоретичні основи розвитку ринку нерухомості в житловому секторі та в готельному господарстві / І. Л. Полчанінова, Т. Є. Одаренко // Економічний форум. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький національний технічний університет:– 2015. –№ 3. – С. 61-69. – Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_32015_sich_1_0.pdf
 14. Полчанінова І. Л. Аналіз факторів розвитку санаторно-курортних підприємств Харківського регіону / І. Л. Полчанінова, М.І. Передерій // Международный научный журнал (International Scientific Journal): Сборник научных трудов. – 2015. – № 8. – С. 6173. – Режим доступу : http://www.inter-nauka.com/issues/2015/8/470
 15. Полчанінова І. Л. Сучасні реалії формування та розвитку готельно-туристського сектору ринку нерухомості / І. Л. Полчанінова // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 40. – Х. : ХІУ, 2015. – С. 379–390.
 16. Полчанінова І. Л. Проектний підхід до кластерізації готельного господарства / І. Л. Полчанінова // Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 38. – Х. : ХІУ, 2015. – С. 196–206.
 17. Полчанінова І. Л. Нові умови розвитку ринку нерухомості в житловому і готельному секторі економіки / І. Л. Полчанінова, Т. Є. Одаренко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. №1(1). С. 149-157.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_1(1)__28
 18.  Рябєв А. А. Дослідження ринку споживчого попиту на прикладі готельних послуг / А. А. Рябєв // Проблеми і перспективи  розвитку підприємництва : Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (10). – 2015. – Харків : ХНАДУ, 2015. – С. 3135.
 19. Соколенко А. С. Стан і значення санаторно-курортного комплексу на ринку послуг Харківського регіону / А. С. Соколенко // Вчені записки Харківського інституту управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Особливості, проблеми і перспективи сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в ХХІ столітті»: Випуск № 38. – Харків: ХІУ, 2015. – 252 с. – С. 8288.
Тезисы

 

 1. Александрова С. А. Формування латерального мислення у майбутніх фахівців підприємств туріндустрії / С. А. Александрова, 2015.
 2. Богдан Н. М. Теоретичні підходи до визначення впливу діяльності туристської галузі на рівень розвитку регіону / Н. М. Богдан, А. Бєлих : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХІ века». – Софія, Болгарія, 2015. – С. 4244.
 3. Богдан Н. М. Теоретичні підходи до управління фінансовими ризиками на підприємствах готельного бізнесу / Н. М. Богдан, Ю. Середа : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХІ века». – Софія, Болгарія, 2015. – С. 1416.
 4. Богдан Н. М. Теоретичні підходи до визначення впливу діяльності туристської сфери на рівень інвестиційної привабливості регіону / Н. М. Богдан, Д. Ландишева : матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Образование и наука ХХІ века». – Софія, Болгарія, 2015. – С. 44-46.
 5. Влащенко Н. М. Вдосконалення системи оперативного контролю маркетингової діяльності готелю / Н. М. Влащенко : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих науковців [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М, Бекетова. – С. 70-73.
 6. Влащенко Н. М. Пропаганда в комплексі маркетингових комунікацій готелю / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Інноваційні технології в індустрії туризму»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 160–165.
 7.  Кравець О. М. Ринок ресторанних послуг: тенденції та перспективи розвитку / О. М. Кравець, Ю. Д. Солнишкіна : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [«Перспективи розвитку економічної системи України»], (Харків, травень 2015 р.) / [ред.кол.: О.І.Угоднікова, Б.В.Буряков] ; Харк.нац.унів.міськ.госп.ім О.М.Бекетова.  Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015.  С.9094.
 8. Кравець О. М. Автоматизація процесів у готельному комплексі: система «Розумний будинок» / О. М. Кравець, І. С. Маренич : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців Перспективи розвитку економічної системи України»], (Харків, травень 2015 р.) / [ред.кол.: О.І.Угоднікова, Б.В.Буряков] ; Харк.нац.унів.міськ.госп.ім О.М.Бекетова.  Харків : ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2015.  С.96102.
 9. Оболенцева Л. В. Імідж як інструмент управління інвестиційною привабливістю регіону / Л. В. Оболенцева, К. В. Андрус, О. А. Гарькуша // Международный научный журнал. 2015.
 10. Писарева І. В. Застосування сучасних інформаційних технологій у просуванні туристських ресурсів регіону / І. В. Писарева // Тренди та інновації в сучасній економіці: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, травень 2015. – Харків : ХНУБА, 2015. – С. 220–222.
 11. Погасій С. О. Проблема несприйнятливості сільського зеленого туризму як чинник стримування його розвитку / С. О. Погасій, О. С. Кужель // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид-во ЖФКІБІТ, 2015. – С. 96–98.
 12. Поколодна М. М. Розвиток музейного туризму на основі використання потенціалу музеїв-скансенів / М. М. Поколодна // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк-Світязь, 21-23 травня 2015 р. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 134137.
 13. Поколодна М. М. Розвиток молодіжного туризму в дестинації / М. М. Поколодна, І. В. Писарєва, К.В.Москаленко // Економічна наукова Інтернет-конференція «Перспективи створення сильної економіки для сучасної України». – Режим доступу : http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1908/
 14. Поколодна М. М. Дитячий туризм в Україні: проблеми і перспективи розвитку / М. М. Поколодна, І. В. Писарева, О. В. Михалюк / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.159162.
 15.  Поколодна М. М. Розвиток соціального туризму / М. М.Поколодна, К. І. Бабаєва, К. С. Катріч / «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети». Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річча кафедри туристичного бізнесу (20 листопада 2015 року). – Х : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.3234.
 16. Поколодна М. М. Потенціал розвитку музейного туризму в Україні / М. М. Поколодна, С. В. Ходакевич // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (30 жовтня 2015 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінський», 2015. – С.163-166.
 17. Поколодна М. М. Екологічна регіональна політика : сучасний стан, проблеми, перспективи / М. М. Поколодна, Н.О. Телюра // Регіон-2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.). – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С.272-275.
 18. Поколодна М. М. Геоекономічні особливості використання потенціалу туристсько-рекреаційних ресурсів суміжних регіонів на засадах партнерства (на прикладі Харківської та Полтавської областей) / М. М. Плоколодна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 40-річчю заснування факультету ХТГРТБ (м. Полтава, 20–21 листопада 2014 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 205–207.
 19. Полчанінова І. Л. Прогнозування змін і оцінка регіонального ринку туристських послуг з урахуванням ризику / І.Л.Полчанінова // Zbior raportow naykowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Economy. Priorytetowe obszary nayki" (29.11.2015 - 30.11.2015) - Warszawa: Wyddawsa Sp. z o.o., 2015. – S. 14-16.
 20.  Полчанінова І. Л. Забезпечення конкурентоспроможності послуг готельного комплексу регіону / І.Л.Полчанінова // Перспективные разработки науки и техники: Материалы – 2015 XI Международной научно-практической конференции [Електронний ресурс] : Режим доступу – http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Economics/6_202722.doc.htm
 21. Полчанинова И. Л. Инновационное развитие экономики региона на основе активизации инвестиционного жилищно-коммунального комплекса / И.Л. Полчанинова, В.И. Торкатюк, В.В. Коненко, А.А. Безценный, Д.В. Соколов // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали IV міжнародної наук.-практ. конф., Харків, 2015. [Електронний ресурс] : Режим доступу – http://eprints.kname.edu.ua/40249/1/115-116.pdf
 22. Рябєв А. А. Основні тенденції розвитку процесів просування послуг та товарів // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю ЗНАДУ, 27 листопада 2015 р. – Харків : ФОП Крамаренко Ю.М., 2015. – С. 81-82.
 23.  Сегеда І. В. Управління доходами готелів та аналогічних засобів розміщення на основі спеціальних програм Yield Management / І. В. Сегеда // Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчо-вих виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність»: у 2-х ч. – Харків: ХДУХТ, 2015. – Ч. 2. - 402 с. – С. 267-268.
 24.  Соколенко А. С. Сучасні концепції організації лікувального харчування в санаторно-курортних установах / А. С. Соколенко, І. М. Писаревський : Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності, матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 8–11 вересня 2015 р. – Харків: ХДУХТ. – 2015. – С. 183-184.

 2014 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)

 

 1. Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 431 с.  ISBN 978-966-695-302-8.
 2. Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с. ISBN 978-966-695-300-4.
 3. Давидова О. Ю. Ресторанний менеджмент : підручник / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 279  с. ISBN 978-966-695-332-5.
 4. Організація послуг харчування : підручник / А. І. Усіна, О. Ю. Давидова, І. В. Сегеда, Т. П. Кононенко ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 183 с. ISBN 978-966-695-304-2.
Учебные пособия 

Влащенко Н. М. Інноваційні технології в готельному господарстві : навч. посібник / Н.М. Влащенко – Х. : Вид-во ТОВ «Друкарня МАДРИД», 2014. – 128 с.

Коллективные монографии

 

Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 261 с.

Единоличные монографии
 1. Радіонова О. М. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз : монографія / О. М. Радіонова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 178 с.
 2. Влащенко Н. Н. Социально-экономический механизм управления региональным санаторно-курортным комплексом (на примере АР Крым) : монография / Н. Н. Влащенко : LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2014. – 94 c.
Статьи

 

 1. Александрова С.А. Нестандартні форми зайнятості: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2014. – №113. – С. 335–341.
 2. Александрова. С. А., Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. Проблема соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (7), том 1 – 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 148151.
 3. Богдан Н. М. Согласованность экономических интересов субъектов туристского комплекса региона в контексте обеспечения регионального развития // Н. М. Богдан / Scientific and educational journal «The genesis of genius», Genevå, Switzerland, August 1, 2014 # 2. – С. 37-41.
 4. Богдан Н. М. Сущность экономических интересов туристских предприятий и особенности их реализации // Н. М. Богдан, Ю. С. Журавель / Науково-теоретичний та практичний журнал «Современный научный вестник», № 39 (235), Серія «Економічні науки», Белгород, Росія, 2014. – С. 39-43.
 5. Влащенко Н. М. Кластерні технології як базис розвитку туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, Т. В. Гордієнко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 113. – Х. : ХНУМГ. – С. 341–349.
 6. Краснокутская Ю. В. Особенности туристско-рекреационного потенциала западноевропейского региона / Ю. В. Краснокутская, Войтевич П. В. // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сборник материалов V Международной научно-практической конференции, г. Абакан, 21–22.11.2014 г. [Отв. ред. Н. Ф. Кузнецова] – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2014. – С. 101–102.
 7. Полчанінова І.Л. Економічна специфіка та особливості розвитку регіонального готельного комплексу / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2014. – №113. – С. 355-362.
 8. Писаревський І. М. Тенденції розвитку готельного господарства в регіоні: вектор пріоритетів // І. М. Писаревський, І. В. Сегеда // Коммунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. Випуск 115; Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2014. – 119 с. – С. 83-87.
 9. Писарева І. В. Дослідження чинників впливу на формування стратегію розвитку туристських ресурсів / І. В. Писарева. // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2.
 10. Писарева И. В. Культурные ресурсы как источник конкурентных преимуществ региона / И. В. Писарева // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Материалы V Международной научно-практической конференции 21-22 ноября 2014г., г. Абакан / Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова. – 2014. – С. 115–117.
 11. Погасій С. О. Амортизаційні відрахування як джерело стратегічного розвитку підприємств готельного господарства / С. О. Погасій, М. О. Доля // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції, м. Житомир 30 – 31 жовтня 2014 р.  [За ред. Саух І.В.] – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. – С. 124–127.
 12. Погасий С. А. Влияние факторов макросреды на развитие предприятий гостеприимства как составляющей туристского потенциала (на примере Харьковского региона) / С. А. Погасий, К. В. Заблодская // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: Сборник материалов V Международной научно-практической конференции, г. Абакан, 21–22.11.2014 г. [Отв. ред. Н. Ф. Кузнецова] – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2014. – С. 117–119.
 13. Поколодна М. М. Використання інноваційних форм навчання в сфері сільського зеленого туризму / М. М. Поколодна. // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2.
 14. Сегеда І. В. Аутсорсинг в готельному господарстві // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І. В. – Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. – 73 с. – С. 137-143.
 15. Шаповаленко Д. О. Житлово-комунальне господарство в контексті загальної теорії інституційних трансформацій // «Cхід». – 2014. – №3 (129). – С. 127–132.
 16. Кайлюк Є. М. Концептуальна схема економічного механізму функціонування комунального господарства регіону / Є. М, Кайлюк, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 113. – Харків  : ХНУМГ. – С. 16–28.
Тезисы

 

 1. Александрова С. А. Формування соціальної відповідальності студентів вищої школи / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2014.
 2. Александрова С. А. Проблема безперервної професійної підготовки фахівців у галузі гостинності / Матеріали науково-технічної конференції, викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНУМГ, 2014. – С.174–176.
 3. Богдан Н.М. Критерії вибору показників економічних пріоритетів туристичних підприємств / Н. М. Богдан : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Veda a vsnik», Praha, 2014. – С. 24-26.
 4. Богдан Н. М. До питання управління ефективністю діяльності підприємств готельного бізнесу: формування збалансованої системи показників ефективності / Н. М. Богдан : матеріали науково-практичної конференції «Perspektivnі moc nauki i tehnіki» (7-15 листопада 2014 року). Pshemishl, Polska). – С. 59-62.
 5. Богдан Н.М. Туристська сфера регіону як фактор його інвестиційної привабливості / Н. М. Богдан : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Novinky myšlení» (27 жовтня – 5 листопада 2014 року, Praha, Česká republika). – С.66-69.
 6. Богдан Н.М. Реализация экономических интересов туристских предприятий как фактор их развития / Н. М. Богдан : materials of I international research and practice conference “CONDUCT OF MODERN SCIENSE – 2014”. – Sheffield, UK, 2014. – С. 34-37.
 7. Voytevich P. Formation of Resort and Tourism Regions Development Strategy in Ukraine / P. Voytevich, N. Vlashchenko, O. Kostenko // Збірник наукових праць ХНАДУ «Integration processes and innovative technologies. Achievements and Prospects of Engineering Sciences (in foreign anguages). – Т. 4. – С. 257–259.
 8. Влащенко Н. Н. Совершенствование управления ассортиментом услуг рекреационного предприятия с учетом фактора сезонности / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Технологии бизнеса и сервиса: теория и практика»], (Белгород, 26 ноября 2014 г.). – Белгород: ИД «Белгород», НИУ «БелГУ» 2014. – 268 с. – С. 53–57. (Статья на конференции – 6 стр.).
 9. Влащенко Н. М. Оцінка ефективності маркетингової діяльності готельних підприємств / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVII наук.-техніч. конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, (Харків, 23 – 25 квітня 2014). – Х. : ХНУГХ. – Ч. 2 «Економічні та гуманітарні науки». – С. 206–207.
 10. Влащенко Н. Н. Кластерные технологии как базис управления санаторно-курортным комплексом / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Развитие индустрии туризма в контексте трансграничного сотрудничества»], (Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 65–70 (Статья на конференции – 6 стр.).
 11. Гордієнко Т. В. Проблемы и перспективы развития железнодорожного туризма на Слобожанщине / Т. В. Гордиенко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества: материалы научно-практической конференции (г.Белгород ) / отв. Ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 94-100.
 12. Гордієнко Т. В. Перспективы развития военного туризма / Т. В. Гордієнко // Технологии бизнеса и сервиса: теория и практика: материалы научно-практической конференции (г.Белгород ) / отв. Ред. О.К. Слинкова. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – C. 57-61.
 13. Кравець О. М. Оцінка ефективності менеджменту готельної анімації / О. М. Кравець // Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспективи розвитку : Зб. мат. Міжнародної науково-практичної конференції, 5 грудня 2014 року, м. Херсон / Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон : Тімекс, 2014. – С. 118–121.
 14. Кравець О. М. Співвідношення змісту дефініцій «трудовий потенціал» та «соціально-трудовий потенціал» в туризмі / О. М. Кравець // ХХХVІІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, (Харьков, 24–25 апреля 2014 г.). Часть 2: экономические и гуманитарные науки. – Х : ХНУГХ, 2014. – С. 201–203.
 15. Оболенцева Л.В., Александрова С.А., Гринько А.О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії /Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.104-106.
 16. Оболенцева Л.В., Півненко Г.В., Нефедовська Д.М. Мегатренди в туристичній індустрії та їхня роль при формуванні стратегії розвитку туризму / Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.108-110.
 17. Писарева І. В. Стратегічні напрямки розвитку туристських ресурсів в регіоні / І. В. Писарева // Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від заснування кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 6 листопада 2014р. / гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 149–151.
 18. Поколодна М. М. Разработка трансграничных экскурсионных маршрутов как инновационное направление экскурсионной деятельности / М. М. Поколодна, Е. С. Чепурна // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26–28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 237–242.
 19. Поколодна М. М. Розвиток екскурсійної діяльності в Харківському регіоні / М. М. Поколодна // ХХХVII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. – Харьков, 2014. – С. 176–179.
 20. Поколодна М. М. Перспективы развития спортивного туризма в рамках трансграничного сотрудничества / М. М. Поколодна, Н. М. Попов,  И.С. Гардаушенко // Развитие индустрии туризма и гостеприимства в контексте трансграничного сотрудничества : материалы международной научно-практической конференции (г. Белгород, 26–28 марта 2014 г.). – Белгород : ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 77–82.
 21. Поколодна М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного туризму в Україні / М. М. Поколодна, Я. В. Яковицька // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали восьмої  міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. – Житомир : Вид-во ЖФ КІБІТ, 2014. – С. 131–133.
 22. Поколодна М. М. Теоретико-методологічні аспекти оцінки історико-культурних ресурсів в регіональних дослідженнях для цілей розвитку туристсько-екскурсійної діяльності / М. М. Поколодна // Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р. / гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 103–106.
 23. Полчанінова І. Л. Інтеграційні процеси в регіональному готельному комплексі та їх економічне дослідження / І. Л. Полчанінова. // Материалы ХХХІІ науч.-техн. конф. преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНУГХ им. О.М.Бекетова. Программа и тезисы докладов. Часть 2. Экономические и гуманитарные науки. – Х.: ХНУГХ, 2014.
 24. Полчанінова І. Л. Форми та методи управління розвитком готельного комплексу на регіональному рівні / І. Л. Полчанінова. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки". – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014.
 25. Рябєв А. А. Формування ринку споживчого попиту готельних послуг // Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 05 грудня 2014 року. – Херсон : Тімекс, 2014. – С. 54-57.
 26. Соколенко А.С. Економічний потенціал санаторно-курортного комплексу регіону у сучасних умовах / А.С. Соколенко: матеріали XXXVII науково-технічної конференції викладачів, аспірантів, співробітників  ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, (Харків, 23 – 25 квітня 2014). – Х. : ХНУГХ. – Ч. 2 «Економічні та гуманітарні науки». – С. 181-183.

 

 2013 год

 

Учебные пособия (с грифом МОН Украины)
 1. Поколодна М. М. Туристське краєзнавство : навч. посібник / М. М. Поколодна, Л. Д. Божко ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 310 с.  ISBN 978-966-695-301-1
 2. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг : навч. посібник / В. В. Величко ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.;
Единоличные монографии
 1. Леонов Я. В. Організаційно-економічний механізм іноваційного розвитку підприємств : монографія / Я. В. Леонов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2013. – 129 с.
 2. Управление социально ответственным поведением бизнес-структур : монография / Н.В. Киреенко [и др.]; под ред. Н. В. Киреенко. – Минск : Мисанта, 2013. – 231 с. (2-й раздел  «Нефинансовая отчетность как инструмент социальной ответственности бизнеса»  к.техн.н., доц. Нохрина Л.А.). 
Статьи

 

 1. Абрамов В. В. Бренд г. Харькова - прошлое и настоящее/ В. В. Абрамов, А. И. Сосницкая // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 602–607.
 2. Александрова С. А., Гвоздік А.С. Проблеми підготовки фахівців туристських спеціальностей регіону / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2013. – №108. – С. 576–581.
 3. Александрова С. А. Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності туристських спеціальностей / Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – №18(277). – С. 5–9.
 4. Богдан Н.М. Реалізація економічних інтересів регіону в контексті забезпечення регіонального розвитку // Н. М. Богдан / Науковий журнал  «Бізнес-інформ». ВД «Інжек». – № 3 (422). – Х., 2013. – С. 74-77.
 5. Богдан Н.М. Теоретичні підходи до оцінювання економічних інтересів туристичних підприємств // Н.М. Богдан / Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Серія «Економічні науки», Вип. 101. – Х., 2013. – С. 324-329.
 6. Богдан Н. М. Формування економічної безпеки регіону через реалізацію його економічних інтересів як умова забезпечення регіонального розвитку // Н. М. Богдан, А. П. Косяк / Збірник наукових праць ПолтНТУ «Економіка і регіон», №1 (38), Полтава, 2013. – С. 26-31.
 7. Влащенко Н. М. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2013. – № 7. – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 181–186.
 8. Lukyanenko E. I. The Formation of Management Strategies of Economic Development Stability of a Region // Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Socio-Economic Sciences and Humanities): 200-204, 2013. - ISSN 1990-9233.
 9. Нохріна Л. А. Концептуальні засади зайнятості в індустрії туризму/ Л. А. Нохріна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 541–550.
 10. Оболенцева Л. В. Дослідження ключових факторів успіху національної туристичної індустрії / Л. В. Оболенцева, О. О. Фролова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 551–556.
 11. Полчанинова И. Л. Использование сбалансированной системы показателей в управлении развитием регионального гостиничного комплекса / И. Л. Полчанинова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. - № 9 (29). Новосибирск: Изд. «СибАК» – 2013. – С. 169 – 176.
 12. Рябев А. А. Проект создания городского коммунального предприятия «Хостел» / А. А. Рябев // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 105-106.
 13. Рябєв А. А. Сучасні тенденції стратегії розвитку будівельних організацій в умовах конкуренції / А. А. Рябев, В. І. Торкатюк, О. В. Леуненко, Чен Хуайенг, М. В. Грицаненко, Л. П. Вороновська // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С. 148-149.
 14. Рябев А. А. Щодо приведення стандартів в сфері готельного господарства до фактичних умов праці готельних підприємств: на прикладі ДСТУ 4527 /А. А. Рябев/ ХХХVІІ науч.-техн. конф. препод., аспирантов и сотр. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. Ч. 2. Экономические и гуманитарные науки: программа и тезисы докладов / Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2014. – С. 199 - 201.
 15. Стешенко О. Д. Оптимізація витрат готельного підприємства / О. Д. Стешенко, В. В. Юр'єв // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 563–570. 
 16. Торкатюк В. І. Суть і задачі нормалізації енергоспоживання / В. І. Торкатюк, А. А. Рябєв, М. В. Євтушенко и др. / Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: матеріали V міжнар. наук. -практ. конф.; Харк. нац. ун-т міськ. госп.-ва ім. О. М. Бекетова. Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – С. 225-227.
Тезисы

 

 1. Александрова С. А. Моделі кураторства у вищій школі / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2013. – С. 7–8.
 2. Влащенко Н. М. Міжгалузеві зв’язки як забезпечуюча система індустрії туризму / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 28 – 29 березня, 2013 р.) – Х. : ХНУМГ, 2013. – С. 15–16.
 3. Влащенко Н. Н. Украино-российское трансграничное сотрудничество в сфере туризма: современное состояние и перспективы / Н. Н. Влащенко : сборник материалов по итогам Научной сессии НИУ «БелГУ» (г. Белгород, 10 – 17 апреля 2013 г.) / под. ред. Богомазовой И. В. – Белгород: ООО «Зебра», 2013. – 159 с. – С. 17–19.
 4. Гордієнко Т. В. Використання інформаційних систем в готельному господарстві Харківського регіону / Т. В. Гордієнко // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., Харків, 28-29 березня. – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 189-190.

 

 2012 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)
 1. Андренко І. Б. Фінансово-економічний аналіз підприємств туризму : підручник / І. Б. Андренко, Н. М. Влащенко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 308 с.  ISBN 978-966-695-245-8.
 2. Давидова О. Ю. Ресторанний менеджмент : підручник / О. Ю. Давидова, А. І. Усіна, І. В. Сегеда ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 468 с.
 3. Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів : підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 304 с.  ISBN 978-966-695-230-4.
 4. Поколодна М. М. Рекреаційна географія : навч. посібник / М. М. Поколодна ; Харків. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 275 с. – ISBN 978-966-695-234-2.
 5. Усіна А. І. Організація послуг харчування : підручник / А. І. Усіна, О. Ю. Давидова, І. В. Сегеда, Т. П. Кононенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 377 с.  ISBN 978-966-695-332-5
Учебные пособия (с грифом МОН Украины)
 1. Нохріна Л. А. Ефективні комунікації : навч. посібник / Л. А. Нохріна, О. М. Кравець ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 263 с.  ISBN 978-966-695-257-1.
 2. Давидова О. Ю. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві : навч. посібник / О. Ю. Давидова, І. М. Писаревський, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 468 с.
 3. Поколодна М. М. Рекреаційна географія : навч. посібник / М.М. Поколодна. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 275 с. – ISBN 978-966-695-234-2
Коллективные монографии


Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / за заг ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 209 с.

Единоличные монографии
 1. Влащенко Н. М. Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону : соціально-економічний аспект / Н. М. Влащенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ. – 151 с.

 2. Влащенко Н. М. Забезпечення соціально-економічного розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко ; Харків : Видавництво ТОВ «Друкарня МАДРИД», 2012. – 254 с. 
Статьи
 1. Абрамов В. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг АР Крим/ В. В. Абрамов, М. О. Солодухіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 366–373.
 2. Абрамов В. В. Предложение по обеспечению безопасности при предоставлении услуг экстремального туризма в Крыму / В. В. Абрамов, Е. А. Оплаканец // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 384–389.
 3. Александрова С. А. Управління компетентністю персоналу / С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 289–293.
 4. Александрова С. А. Управління самостійною роботою студентів туристських спеціальностей / Наукові записки. Кіровоград : КДПУ ім. В. Вінніченка. – 2012. – № 108. – С. 3–5.
 5. Александрова С. А. Проблема формування конфліктологічної культури студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ : ЛНУ. – 2012. – № 4 (239). – С. 5–9.
 6. Баландіна І. С. Інструменти підвищення ефективності ресурсозбереження в будівництві / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 200–207.
 7. Богдан Н. М. Теоретичні аспекти взаємодії економічних інтересів окремих суб'єктів із суспільними інтересами / Н. М. Богдан // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 216–221.
 8. Влащенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 147–150.
 9. Влащенко Н. М.  Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 90–96. 
 10. Влащенко Н. М. Аналіз доступності санаторно-курортних послуг вітчизняних і закордонних курортних регіонів / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 102. – Х. : ХНАМГ. – С. 480–494.
 11. Давидова О. Ю. Інформаційно-комп'ютерні інновації в ресторанному бізнесі / О. Ю. Давидова, Н. В. Полстяна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 403–408. 
 12. Ігнатова Н.І. Вплив ціни джерел фінансування реальних інвестицій на фінансовий результат роботи туристських підприємств / Н. І. Ігнатова, Т. В. Гордієнко // Вісник Хмельницького національного університету, Хмельницький, 2012.  №4.  С. 1523.
 13. Косяк А. П. Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / А. П. Косяк, Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 106. – Х. : ХНАМГ. – С. 90–96.
 14. Кравець О. М. Соціальні мережі у формуванні ефективного територіального бренду/ О. М. Кравець, Д. В. Глиняний // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 396–403. 
 15. Леонт’єва Ю. Ю. Прикладні аспекти міжрегіональної кластеризації в туризмі / Ю. Ю. Леонтьєва, Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ: науковий журнал.– 2012. – № 9 (416). – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 177–183.
 16. Оболенцева Л. В.  Дослідження мотиваційних теорій та їх застосування в практичній діяльності / Л. В. Оболенцева, Є. В. Попова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 382–389.
 17. Оболенцева Л. В. Теоретичні аспекти формування туристського іміджу регіону/ Л. В. Оболенцева, О. Є. Колєснік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 362–366.
 18. Писарева І. В. Сучасні підходи до розвитку туристських ресурсів у регіоні / І. В. Писарева // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку: Матеріали І міжнародної науково-практичної конф. 1-2 листопада 2012р., м. Черкаси / Черкаський національній університет ім. Богдана Хмельницького. – 2012. – С. 107–111.
 19. Поколодна М. М. Визначення екскурсійного потенціалу міста та шляхів його використання / М. М. Поколодна, В. С. Гришанова // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Випуск 102. Серія економічні науки. – Харків : ХНАМГ, 2012. – С. 475–480.
 20. Полчанінова І. Л. Елементи організаційно-економічної технології кластерів у готельному господарстві регіону / І. Л. Полчанінова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 409–416.
 21. Радіонова О. М.Засоби розміщення в приймаючих містах України: аналіз готовності для проведення Євро-2012 / О. М. Радіонова, К. К. Войтенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 350–358.
 22. Стешенко О. Д. Удосконалення управління та організації суб'єкта господарювання підприємницької діяльності / О. Д. Стешенко, О. А. Нестеренко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 358–362. 
 23. Торкатюк, В.І. Экономические условия эффективного внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве / В. І. Торкатюк, А. А. Рябев, Ван Чжизян, М. В. Евтушенко, Хуайген Чень // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНАМГ, 2012.
 24. Угоднікова О. І. Інтелектуальний потенціал: сутність та особливості використання/ К. А. Мамонов, О. І. Угоднікова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 357–362.
 25. Шаповаленко Д. О. Модель оцінки, аналізу і прогнозування об’єму наданих комунальних послуг / Д. О. Шаповаленко, В. М. Андрєєва // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів : Буковинський Університет, 2012.
Тезисы
 1. Александрова С. А.Вплив навчально-виховного середовища на особистість студента / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – ХНАМГ, 2012. – С. 8–9.
 2. Александрова С. А. Дистанційне навчання: переваги та недоліки / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища». – Кіровоград, 2012. – С.4–6.
 3. Александрова С. А. Економічні фактори розвитку туризму / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів «Сучасний розвиток бізнесу в умовах всесвітньої інтеграції». – Донецьк – Шарм-Ель-Шейх, 2012 р. – С. 9–10.
 4. Александрова С. А. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Ч.1. – С. 181–182.
 5. Влащенко Н. М. Перспективи готельних підприємств щодо організації медичного і оздоровчого туризму / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVІ науч.-технич. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, (Харьков, 24.04.2012). – Х. : ХНАГХ. – Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 184–186.
 6. Влащенко Н. М. Інвестиційне забезпечення готельних підприємств: сучасність і перспективи / Н. М. Влащенко // Матеріали регіон. наук.-практ. конференції [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 26 – 27 квітня 2012 р.) – Х. : ХНАМГ, 2012. – С 93–95.
 7. Кравець О. М. Соціальні мережі в формуванні територіального бренду / О. М. Кравець, Д. В. Глиняний // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє»], (Харків, 11–12 квітня 2012 р.). – Харків, 2012. – ХНАМГ. – С. 43–49.
 8. Кравець О. М. Трудова міграція на ринку туризму: соціально-економічний аспект / О. М. Кравець // ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства (Харьков, 24–26 апреля 2012 г.): строительство, архитектура, экология, общественно-экономические науки Часть 1. – Х: ХНАГХ, 2012. – С. 175–176.
 9. Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги в індустрії туризму: світові тренди та національні реалії / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (16-17 березня 2012, м. Сімферополь). – Саки, ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 426 с. – С.396-399.
 10. Писарева І. В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в регіоні / І. В. Писарева // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції 9 листопада 2012 р. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – С. 203–205.
 11.  Поколодна М. М. Застосування програм лояльності в готельній індустрії / М. М. Поколодна // Материали ХХХVI наукчно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников ХНАМГ. Программа и тезисы докладаов. Часть 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – Харьков :  ХНАМГ, 2012. – С. 176–178.
 12. Торкатюк В. І., Рябев А. А. Проблеми розвитку житлово-комунальногогосподарства України в сучасних умовах / В. І. Торкатюк, А. А. Рябев, М. В. Євтушенко и др. // ХХХVІ науч.-техн. конф. препод., аспирантов и сотр. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. Ч. 3. Экономические науки: программа и тезисы докладов / Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 109-110.

 


 

 2011 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)

1. Байлик С. І. Організація готельного господарства : підручник / С. І. Байлик, І. М Писаревський, І. М. Леонов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 226 с.;

2. Абрамов В. В. Спортивний туризм : підручник / В. В. Абрамов ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 367 с.

3. Абрамов В. В. Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 294 с. (Учебники  «Спортивный туризм» и «История туризма» были отмечены на конкурсе Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения «Золотой компас» в номинации «Учебники» (г. Москва, 23.11.2011 г.), а их авторы стали лауреатами этого конкурса).

Коллективные монографии
 1. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 284 с.
 2. Туризм і місто : дослідження та моделювання розвитку : монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 209 с.
Статьи
 1. Александрова С. ААутсорсинг: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії/ С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 408–413.
 2. Александрова С. АФормування міжкультурної компетентності студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ, 2011. – № 14 (225). – с. 610.
 3. Влащенко Н. М. Закономірності економічного розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 100. – Х. : ХНАМГ. – С. 393–400.
 4. Леонт'єва Ю. Ю. Оцінка рівня розвитку міст Донецької регіональної туристичної дестинації / Ю. Ю. Леонт'єва, І. А. Морозенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 418–424.
 5. Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті «економіки знань» // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 426 с. – С. 134-139.
 6. Писарева І. В. Розвиток туристських ресурсів в регіоні / І. В. Писарева // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Серія «Економічна» № 970. – 2011. – Вип. 81. – С. 297–300.
 7. Pisareva I. Cultural tourism: current state and future development / І. В. Писарева // Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції.  Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – Ч.2. – С. 382-285.
 8. Стешенко О. ДПокращення механізму управління якістю туристських послуг / О. Д. Стешенко, І. О. Пилипенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 413–418.
 9. Стешенко О. ДУдосконалення системи управління ризиками в підприємницькій діяльності / О. Д. Стешенко, Є. О. Швирьова// Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 424–428.
 10. Усіна А. І. Проблеми та напрямки організації СПА-туризму/ А. І. Усіна, І. В. Сегеда, І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 428–433.
 11. Шаповаленко Д. О. Механизм управления развитием рынка коммунальных услуг региона  / Д. О. Шаповаленко, В. Н. Андрєєва // БІЗНЕСІНФОРМ. – №5(1). – 2011. – С. 147-149.
Тезисы

 

 1. Александрова С. А. Проблема виховання емоційної культури студентів / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – Харків : ХНАМГ, 2011. – С.100–101.
 2. Влащенко Н. М. Державне регулювання санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції [«Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду»], (Сімферополь-Ялта, 3 – 5 листопада 2011 р.). – С. 46–50. (Стаття на конференції – 5 стор.).
 3. Влащенко Н. М. Готельне господарство в інформаційному суспільстві: проблеми і перспективи розвитку / Н. М. Влащенко, Б. В. Юрченко : материалы междунар. науч.-прак. Интернет-конф. [«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2011»], (Одесса, 21.06. – 30.06.2011). – Одесса : Черноморье, 2011. – Том 13 «Экономика, Туризм и Рекреация, География, Геология» – С. 57–58.
 4. Кравець О. М. Організація подієвого туризму як один з шляхів підвищення конкурентоспроможності турпідприємства: гастрономічні тури / О. М. Кравець, А. І. Песковацька // Подієвий туризм: розвиток, перспективи й соціально-економічна ефективність: матер. ХІII Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Донецьк, 11–12 квітня 2011 р.). – Донецьк : ДІТБ, 2011.
 5. Оболенцева Л.В. Управління знаннями та його роль у розвитку підприємства в «новій економіці» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави» (15 листопада 2011, м. Харків). – 220 с. – С.93-95.

 


 

 2010 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)
 1. Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М Писаревський, С. А. Александрова ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 230 с.;
 2. Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів : підручник / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв Ю. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 286 с.
 3. Оболенцева Л. В. Кон'юнктурні дослідження галузевого ринку : підручник / Л. В. Оболенцева ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 249 с.
Коллективные монографии

Туризм як національний пріоритет : колективна монографія / за ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 284 с.

Статьи
 1. Александрова С. АОрганізація комунікативно спрямованої практики майбутніх фахівців туристської індустрії / Педагогіка та психологія. – Харків : ХНПУ, 2010 р. - №36. – С.64–69.
 2. Баландіна І. С. Визначення заходів щодо ресурсозбереження та зниження втрат теплової енергії в будівлях і спорудах / І. С. Баландіна // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 92: Серія: Економічні науки: – К. : Техніка, 2010. – С. 128–123.

 3. Оболенцева Л.В. Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2010. - №921. – С.98-102.
 4. Оболенцева Л.В. Дослідження ролі теорії К-циклів та державної кон’юнктурної політики у зменшенні проявів макроекономічної нестабільності / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2010. – №96. – С. 210-216.

 5. Оболенцева Л.В. Формування кластерів як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону / Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (27). – Ч.4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 148-157.
 6. Шаповаленко Д. О. Построение и использование индекса удовлетворенности клиентов коммунальными услугами / Д. О. Шаповаленко, В. Н. Андрєєва // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – 2010. – Вип. 96. – Х. : ХНУМГ. – С. 465–470.

 

Тезисы

 

 1. Александрова С. А. Підготовка майбутніх фахівців туристської індустрії до міжкультурних ділових комунікацій / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Ч.1. – С. 17 –179.
 2. Кравець О. М. Формування позитивного туристського іміджу міста, як чинника конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіону / О. М. Кравець // Розвиток туризму в період економічної кризи: матер. ХII міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Донецьк, 13-14 квітня 2010 р.). – Донецьк : ДІТБ, 2010. – С.344–345.
 3. Кравець О. М. Створення позитивного туристського іміджу міста як чинника інвестиційної привабливості регіону / Матеріали ХХХV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства (Харьков, 21 – 23 апреля 2010г.): строительство, архитектура, экология, общественно-экономические науки: Ч. 1. – Х : ХНАГХ. – С. 183–184.
 4. Кравець О. М. Формування концепції національної системи виховання студентської молоді в Україні / О. М. Кравець, А. С. Чумак // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні аспекти виховання студентської молоді»]. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 47–48.
 5. Кравець О. М. Інноваційний підхід до організації дозвілля студентської молоді / О. М. Кравець, О. В. Єршик // Матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Сучасні аспекти виховання студентської молоді»]. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 135-136.
 6. Оболенцева Л.В. Переосмислення ролі державної кон’юнктурної політики в процесі еволюції ділових економічних циклів / Материалы Первой международной научно-практической конференции «Управление предпринимательства в современных условиях». – Севастополь-Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – С. 62-64.
 7. Оболенцева Л.В. Исследование инновационной составляющей государственной конъюнктурной политики / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы инновационной экономики регионов России: теоретические и практические аспекты». – Дербент, 2010. – С.111-112.
 8. Оболенцева Л.В. Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 173-176.
 9. Рябев А. А. Развитие туризма в городе: хостели / А. А. Рябев // ХХХV науч.-техн. конф. препод., аспирантов и сотр. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. Ч. 1. Строительство, архитектура, экология, общественные науки: программа и тезисы докладов / Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 194-195.

 


 

 2009 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)

Байлик С. И. Гостиничное хозяйство : учебник / С. И. Байлик.  2-е изд., перераб. и доп.  К. : Дакор, 2009. - 368 с. 

Учебные пособия (с грифом МОН Украины)

Погасій С. О.Інвестиційний менеджмент (в прикладах і завданнях) : навч. посібник / С. О. Погасій, О. В. Познякова, Ю. В. Краснокутська ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 338 с.

Коллективные монографии

Проблеми розвитку туризму і готельного господарства: регіональний аспект : монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 276 с.

Статьи

 

 1. Оболенцева Л.В. Механізм формування конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2009. - №884. – С.45-50.
 2. Рябев А. А. Основные направления реализации резервов отраслевого энергосбережения / В. И. Торкатюк, Л. П. Вороновская, А. А. Рябев, М. В. Грицаенко, В. В. Косенко и др. // Науковий вісник будівництва. Вип. 56. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009. – с. 164-169.
 3. Писаревский И. М. Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов реконструкции санаторно-курортных комплексов / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв // Коммунальное хозяйство городов, научно-технический сборник, вып. 87. – К.: Техника 2009.
 4. Шаповаленко Д. О. Интегральная  модель коммунальной услуги / Д. О. Шаповаленко, В. М. Андрєєва, О. І Лук’яненко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2008. – Вип. 89. – Х. : ХНУМГ. – С. 156–163.
Тезисы
 1. Kravets О. Introduction of Bluetooth-marketing technologies in the complex of measures on preparation to «Euro-2009/2012» / О. Kravets, V. Polovinka // Материалы XI-ї Международной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [«Пути развития туристического бизнеса в преддверии крупных международных спортивних соревнований»] (Донецк, 24-25 марта 2009 г.). – Донецк: ДИТБ, 2009.
 2. Кравець О. М. Впровадження інноваційних технологій мобільного маркетингу в комплекс просування санаторно-курортних послуг / О. М. Кравець, В. А. Половинка // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців [«Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи »], (Ялта, 17-19 квітня 2009 р.). – Ялта : РВНЗ КГУ, 2009. – С. 147–149.
 3. Оболенцева Л.В. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Т.ІІ. - Сімферополь: ВітроПринт, 2009. – С.100-102.
 4. Рябев А. А. Сталий розвиток санаторно-курортних комплексів за рахунок підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів реконструкції / А. А. Рябєв // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи – Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта, 17-19 квітня 2009 р.). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2009. Секція „Сталий розвиток підприємств” – С. 132–134.
 5. Торкатюк, В. И., Рябев, А. А. Инновационные структуры управления изменениями, возникающие в ходе реализации инвестиционного строительного проекта и их моделирования / В. И. Торкатюк, А. А. Рябев, В. В. Косенко, Чен Хуайген, Ю. О. Тижненко, О. В. Леуненко // Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі / Харк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009.

 

 2008 год

 

Учебники (с грифом МОН Украины)

Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін.; за ред. І. М. Писаревського. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 541 с. 

Учебные пособия (с грифом МОН Украины)

Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / С. І. Байлик, Кравець О. М. – Х. : ХНАМГ, 2008. – 197 с.  ISBN 966-695-109-6.

Тезисы

 

 1. Кравець О. М. Туризм у розвитку регіональних зв’язків: соціокультурний аспект / О. М. Кравець // Материалы ХХХІV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной акдемии городского хозяйства (Харьков, 12 – 14 мая 2008 г.): общественно-экономические науки. Ч. 3. – Х : ХНАМГ, 2008. – С. 165–167.
 2. Писаревский И. М. Повышение эффективности реализации инвестиционных проектов реконструкции санаторно-курортных комплексов / И. М. Писаревский, А. А. Рябев // Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації економіки України до ринкових відносин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ; Секція 2 «Проблеми структурних зв’язків в будівельній галузі та їх удосконалення».Харків: ХНАМГ, 2008 – С. 56-57.
 3. Рябев А. А. Классификация гостиниц: некоторые проблемы и пути их решения / А. А. Рябев // Материалы 34-й научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С. 170-172.

 2007 год

 

Статьи

Кайлюк Є. М. Ефективність стажування у закордонних країнах при підготовці фахівців з анімації / Є. М. Кайлюк, О. М. Кравець // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). – 2007. – №11. – С. 241–243.


 

 2006 год

 

Учебные пособия
 1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление,  обслуживание : учебн. пособие / С. И. Байлик.  2-е изд., перераб. и доп.  К. : Дакор, 2006. – 288 с.
 2. Степанов Е. Г. Основы курортологии : учебн.пособие (для студентов всех форм обученияпо направлению подготовки 0504 – «Туризм») / Е. Г. Степанов.  Х. : ХНАГХ, 2006.  326 с.;
 3. Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение : учебн.пособие (для студентов всех форм обученияпо направлению подготовки 0504 – «Туризм») / Е. Г. Степанов.  Х. : ХНАГХ, 2006. 332 с.
Статьи
 1. Абрамов В. В. Проблемы профессиональной терминологии в отечественном туризме / В. В. Абрамов // Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Запоріжжя , 2006.  С. 5-11.
 2. Абрамов В. В. Спортивно-оздоровчий туризм для інвалідів як новий вид адаптаційного спорту в країні / В. В. Абрамов, М. В. Бублій // Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. – Запоріжжя , 2006. – С. 11-17.

 3. Шаповаленко Д. О. Поведение потребителей на рынке информационных услуг / Д. О. Шаповаленко, В. Н. Андреева // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2006. – Вип. 70. – Х. : ХНУМГ. – С. 126–349.


 

 2005 год

 

Учебные пособия

История туризма : учеб. пособие / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Х. : ХНАГХ, 2005. – 312 с. : ил.

Тезисы

 

 1. Кравець О. М. Фундаментальна професійна освіта як чинник сталого розвитку туризму в Україні / О. М. Кравець, Л. А. Нохріна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Туризм в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку»], (Львів, 20-22 жовтня 2005р.). – Львів, 2005. – С.75–79.

 

 2004 год

 

Учебные пособия

Ладыженская Р. С. Экономика туризма : учеб. пособие для студентов специальностей гостиничного хозяйства и туризма / Р. С. Ладыженская. – Х. : ХНАГХ, 2004. – 214 с.

Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 68 гостей та користувачі відсутні