073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Радіонова Ольга Миколаївна

Е-портфоліо викладача

Посада: 

 • доцент кафедри туризму і готельного господарства, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, кандидат економічних наук

Освіта:

 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2018 р. кваліфікація магістр, спеціальність «Туризм». Диплом магістра з відзнакою М18 №150704;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2006 р., кваліфікація магістр, спеціальність «Облік і аудит». Диплом магістра з відзнакою ХА №30546026

Професійний досвід:

 • 2013 р. – теп. час – доцент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • 2011–2013 рр. – асистент кафедри туризму і готельного господарства Харківської національної академії міського господарства;
 • 2007–2010 рр. – аспірантка Харківської національної академії міського господарства з відривом від виробництва;
 • 2007 р. – завідувач сектором з обслуговування корпоративних клієнтів відділу операційного супроводження Відділення №1 АКБ «Базис»;
 • 2006–2007 рр. – старший економіст сектору обслуговування корпоративних клієнтів Відділення №1 АКБ «Базис».

Громадська діяльність:

 • Член Харківського обласного туристсько-спортивного союзу (ХОТСС) з 2017 р. Посвідчення №537/2

Тема дисертації:
«Зайнятість у великих містах: сучасні трансформаційні процеси та їх регулювання», спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2011 р.

Міжнародне стажування:

 • «Philosophy of education in tourism», (International Scientific and Practical Conference: Current issues of education and science) сертифікат AR №032/2, 2018р.
 • «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера», з загальним обсягом годин 108 (Париж, Франція. Міжнародний університет Шиллера (кампус в Парижі), Сетрифікат № 02-17-P06, 2017р.
 • «Business management: event technology and tourism» (International Institute of Innovations «Science – Education – Development» in Warsaw, Poland) з загальним обсягом годин 150., Сертифікат № 24, 2017 р.

Підвищення кваліфікації:

 • Scientific-practical conference with international participation: Professional management in modern conditions of development of market. «Бустерізм як стратегічний менеджмент міста для залучення інвестицій і туристів», обсяг годин 15 – 0,5 кредита ECTS, сертифікат № 118, 2019р.
 • «Інноваційні технології розвитку туристичного та готельного бізнесу. Івент менеджмент», сертифікат № 25/02-2017 (ФОП Тонкошкур М.В. турагенство «Максі-тревел», м. Харків, 2017) з загальним обсягом годин 144., 2017 р.;
 • Центр дистанційного навчання ХНАМГ «Теорія і практика роботи в Moodle» і одержала сертифікат bUSCD9SLbP про підвищення кваліфікації з загальним обсягом годин 102, 2013 р.

Нагороди:

 • Диплом фіналіста міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів Kharkiv initiatives. Кращий інвестиційний проект кластеру «Культура та туризм», Проект Створення муніципального музею Арт-галереї «Світ на долонях» (співавтор проекту), 2013 р.

Науково-методична робота:

 • Автор понад 100 науково-методичних праць, серед яких монографії: 1) Strategies for the small cities development: European experience and Ukrainian realities // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukrain, 2018; 2) Ефективність організації роботи персоналу в туристичному бізнесі // Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища, 2018.; 3) Гнучкі форми зайнятості в туристській індустрії // Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України, 2014.; 4) Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз, 2014.; 5) Зайнятість міського населення: теорія і практика, 2011.; 6) Зайнятість: сутність і види. Сучасні трансформаційні процеси у сфері зайнятості. Концепція гідної праці і людський розвиток // Безпека людського розвитку: економіко-теоретичний аналіз, 2010.
 • Основні навчальні курси: «Івент-технології», «Аналіз діяльності підприємств туріндустрії», «Інноваційні технології подієвих заходів», «Основи наукових досліджень в туріндустрії».

Наукові інтереси: розвиток туристичної індустрії міста, регіону; івент технології; подієвий туризм; дослідження соціально-економічного розвитку міста.

Обов'язки по Кафедрі: координатор роботи секції ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА на Всеукраїській студентській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст».

Контакти:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Viber, Тelegram, WhatsApp: +38 (050) 831-35-57

Професорсько-викладацький склад_2019

 Заведующий кафедры
Оболенцева Л.В.  

 

Оболенцева Лариса Владимировна – д-р. экон. наук, доцент

Учебные курсы: Стратегический менеджмент; Стратегический менеджмент в туриндустрии; Стратегический менеджмент в туризме; Менеджмент и администрирование (Стратегическое управление); Маркетинг

Научные интересы: стратегичесий маркетинг; стратегический менеджмент; рекреалогия

 

     
Профессорско-преподавательский состав: штат
 
pisarevskij  

Писаревский Илья Матвеевич
– д-р экон. наук, профессор; академик Академии строительства Украины, почетный работник налоговой службы Украины; декан факультета Менеджмента

Научные интересы: теоретико-методологические основы проектирования организации строительства и реконструкции железных дорог: финансовый, временной и ресурсный аспекты; управление развитием
     
Абрамов В.В.  


Абрамов Валерий Владимирович
– доцент; почетный профессор Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университета имени Г. С. Сковороды

Учебные курсы: Организация туризма (Основы туризмоведения, Организация туристских путешествий); Планирование и организация туристских маршрутов; Нормативно-правовое регулирование в туризме; Деятельность туристской самодеятельной организации; Спортивный туризм; Туризмология; Экскурсология

Научные интересы: спортивный туризм; история туризма; подготовка кадров для туристской сферы; безопасность туристских путешествий


   
Александрова С.А.  Александрова Светлана Анатольевна
 
к-т пед. наук, доцент

Учебные курсы: Экономика предприятия; Управление персоналом; Финансовый менеджмент; Профессионально-коммуникативная компетентность

Научные интересы: управление персоналом, экономика предприятия, организация адаптивного учебного процесса в ВУЗе

 

     
Андренко И.Б.  

 

Андренко Ирина Борисовна – к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Гостиничная индустрия Украины; Организация гостиничного хазяйства; Деловой туризм; Анализ деятельности предприятий туризма

Научные интересы: организационно-экономические аспекты развития гостиничного хозяйства региона

     
Баландина И.С.    

Баландина Ирина Сергеевна – к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Организация ресторанного хозяйства; Организация туризма (для направления «Менеджмент» (МГКТС)

Научные интересы: ресторанный бизнес

     
Bogdan  


Богдан Наталья Николаевна 
 д-р экон. наук, доцент

Учебные курсы: Деловое администрирование; Управление качеством туристских услуг; Управление качеством продукции и услуг в гостинично-ресторанном хозяйстве; Мониторинг мирового рынка гостиничных и ресторанных услуг

Научные интересы: региональное развитие, согласование экономических интересов региона отдельных субъектов хозяйствования, в т.ч. в сфере гостеприимства;
привлечение инвестиций для развития региона и повышение уро
вня инвестиционной привлекательности

     
Влащенко Н.Н.  
Влащенко Наталия Николаевна
– к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Инновационные технологии в гостиничном хозяйстве; Инновационные технологии в туризме; Инновационные технологии в ресторанном, гостиничном хозяйстве и туризме; Финансово-экономический анализ предприятий туризма; Экономика и ценообразование в области туризма


Научные интересы: исследование экономических аспектов деятельности в сфере курортологии, рекреации, туризма и гостиничного хозяйства
     
Гордиенко Т.В.  

 

Гордиенко Татьяна Витальевна – ассистент

Учебные курсы: История туризма; Туристское страноведение; Гостиничная индустрия Украины; Туристские ресурсы Украины; Рекреалогияисследование экономических аспектов деятельности в сфере курортологии, рекреации, туризма

Научные интересы: гостиничная индустрия, стратегическое управление

     
EfdakimovA  

 

 

Евдакимов Александр Валериевич – ассистент

Учебные курсы:Основы туризмознавства, Мониторинг мирового ринка гостиничных и ресторанных услуг

Научные интересы: исследование экономических аспектов деятельности в сфере туризма
     
Cherednichenko  

 

Козлова Анастасия Александрована к-т экон. наук, старший преподаватель

Учебные курсы: Экономика и ценообразование на предприятиях туриндустрии (англ. яз.); Анализ деятельности предприятий туриндустрии; Стратегический менеджмент

Научные интересы: управление информационной безопасностью на предприятиях

     
KOP  

 

Колонтаевский Олег Петровичк-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Менеджмент; Гигиена и санитария в отрасли; Маркетинг

Научные интересы: мотивация и стимулирование персонала, управление деятельностью персонала, экономика труда, надежность персонала, теория управления

     
Кравец О.Н.    

Кравец Ольга Николаевна  старший преподаватель; начальник отдела корпоративных коммуникаций и PR ХНУГХ им. А. Н. Бекетова

Учебные курсы: Организация анимационных услуг в туризме (ГРС); Организация туризма (Организация анимационной деятельности) (ТУР); Курортология (МГКТС); Основы анимационных услуг (МГКТС)

Научные интересы: организация анимационных услуг в туризме; рекламные коммуникации, маркетинг, SMM; сити-брендинг; формирование корпоративной идентичности; цифровая грамотность; цифровая трансформация государства

     
Краснокутская Ю.В.  


Краснокутская Юлия Вадимовна
– 
к-т экон. наук,доцент, заместитель декана факультета Менеджмента по методической работе

Учебные курсы: Инвестиционный менеджмент; Инвестиционный менеджмент (в отрасли); Стандартизация, сертификация, метрология

Научные интересы: оценка инвестиционной привлекательности сферы гостеприимства региона

     
Нохрина Л.А.  

 


Нохрина Лариса Анатольевна
к-т техн. наук, доцент


Учебные курсы: Социальные технологии; Социальные технологии (в туризме); Экономика и ценообразование на предприятиях туриндустрии

     
Писарева И.В.  


Писарева Ирина Владимировна
к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Стратегический менеджмент; Стратегический менеджмент в туриндустрии; Стратегический менеджмент в туризме; Менеджмент и администрирование (Стратегическое управление); Маркетинг; Стратегический маркетинг (в отрасли)

Научные интересы: развитие туристских ресурсов регионов, стратегическое управление

     
Погасий С.А.  

Погасий Сергей Александрович – к-т техн. наук, доцент

Учебные курсы: Организация туризма (для направления «Менеджмент» (МГКТС); Стандартизация, сертификация, метрология (для направлений «Гостинично-ресторанное дело», «Менеджмент»); Организация туризма. Туроперейтинг; Технология туристской деятельности (для направления «Туризм»); Информационные системы и технологии в управлении организацией (для специальности «Менеджмент организаций и администрирования» (МГКТС)

Научные интересы: менеджмент туризма, организация и технология туристской деятельности, информационные системы и технологии в туризме, оценка экономической эффективности инвестиционных проектов, управление железнодорожными перевозками, организация пригородных перевозок, логистика

     
Поколодная М.Н.  

 

Поколодная Мария Николаевна  – к-т геогр. наук, доцент

Учебные курсы: Туристское краеведение; География туризма; Туристские ресурсы Украины; Организация туризма (Организация экскурсионной деятельности); Рекреационная география

Научные интересы: организация и инновационные процессы в экскурсионном обслуживании; география, потенциал, оценка и рационализация использования туристских ресурсов Украины и мира; стандартизация учебных дисциплин направления «Туризм»; развитие детско-юношеского туризма и краеведения

     
Полчанинова И.Л.  

 

Полчанинова Ирина Леонидовна – к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Рекреационные комплексы; Рекреационные комплексы мира

Научные интересы: управление развитием регионального гостиничного комплекса

 

     
Радионова О.Н.  

 

Радионова Ольга Николаевна – к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Ивент-технологии


Научные интересы: исследование социально-экономического развития города

     
Рябев А.А.  

 

Рябев Антон Анатольевич к-т экон. наук, доцент

Учебные курсы: Материально-техническая база гостиниц; Материально-техническая база гостиниц и туркомплексов; Организация гостеприимства в средствах размещения; Рекреалогия

Научные интересы: организация гостеприимства в средствах размещения, формирование туристской привлекательности региона

     
Сегеда И.В.  


Сегеда Ирина Васильевна
к-т экон. наук,старший преподаватель

Учебные курсы: Товароведение; Гигиена и санитария в области; Управление качеством продукции и услуг в гостиничном и ресторанном хозяйстве; Экономика предприятия

Научные интересы: особенности функционирования гостиниц регионов Украины, качество гостиничных услуг

     
Соколенко А.С.  
Соколенко Анна Сергеевнак-т экон. наук, ассистент

Учебные курсы: Технология продукции ресторанного хозяйства; Туристское краеведение; Организация ресторанного хозяйства; Товароведение; Технология обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

Научные интересы: организация управления экономическим потенциалом региона

 
   
Тонкошкур М.В.  

 

Тонкошкур Максим Васильевичк-т экон. наук, старший преподаватель

Учебные курсы: Технология туристкой деятельности; Международный туризм

 
   
Шаповаленко Д.А.  


Шаповаленко Денис Александрович
 к-т экон. наук, доцент; заместитель декана факультета Менеджмента по учебной работе

Учебные курсы: Ситуационное моделирование и прогнозирование в туризме; Конъюнктурные исследования отраслевого рынка


Научные интересы: формирование механизма рынка коммунальных услуг

     
Угодникова Е.И.  


Угодникова Елена Игоревна
к-т экон. наук, старший преподаватель 

Учебные курсы: Деловое администрирование (Менеджмент организаций, Корпоративное управление); Управление персоналом; Менеджмент туризма

Научные интересы: потенциал предприятий, брендинг в сфере туризма

     
Профессорско-преподавательский состав: совместители
     
Кузьминчук Н. В.  

 

Кузьминчук Наталия Валерьевна – д-р экон. наук, профессор; внешний совместитель

Учебные курсы: Экономика предприятия (ТУР)

Научные интересы: экономико-организационное обеспечение развитие услуг производственного характера

     
Стешенко Е. Д.  


Стешенко Елена Дамировна
– к-т экон. наук, доцент; внешний совместитель

Учебные курсы: Технология гостиничного хозяйства; Технология отрасли; Управление спросом в туризме; Управление спросом в гостинично-ресторанном хозяйстве

Научные интересы: финансы, рискология, страхование, гостиничное хозяйство

     
Учебно-вспомагательный персонал
Гардаушенко Н.А.  
Гардаушенко Наталья Анатольевна
– старший лаборант

     
     
     

Вітаємо Аліну Шрамко з перемогою у XIV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді»!

13.07.2020 р. студентка гр. МГКТС2016-1 кафедри Туризму і готельного господарства ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Аліна Шрамко була нагороджена дипломом переможця XIV Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» ІІІ-го ступеня (науковий керівник – ст. викл кафедри Ольга Кравець).

Детальніше...

Обговорення Освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня-2020

Освітньо-професійна програма «Менеджмент готельного, курортногоі туристського сервісу», другий (магістерський) рівень 2020

Контакти для обговорення:

Козлова Анастасія Олександрівна - гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380993093829

ТУР_вступ_2019

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 — ТУРИЗМ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: ТУРИЗМ)

Профіль діяльності: організація діяльності щодо надання основних видів послуг у сфері туризму - система дій, спрямована на формування, просування й реалізацію турпродукту; оцінка рекреаційного потенціалу територій; організація надання екскурсійних послуг; використання діючої нормативно-правової бази, економічних основ функціонування й розвитку туристських підприємств.

Робота: на підприємствах туристської індустрії (туристські агенції, фірми, компанії, бюро подорожей і екскурсій, туроператори, транспортні засоби - перевізники туристів), у науково-дослідних установах, навчальних закладах, органах державного керування в сфері туризму, туристські спортивні бази й табори, апарат органів державної виконавчої влади, контролю.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРОФЕСІОГРАМУ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТУРИЗМ», ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ 2020

 Умови вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра для школярів

Перелік предметів для вступу
(вага предметів сертифікату ЗНО)  
Ліцензовані обсяги  

 Вартість 1-го року навчання 
для вітчизняних
студентів, грн/рік

 Тривалість
навчання
 денна заочнаденна заочна, 
заочно-дистанційна
БАКАЛАВР

За держзамовленням:

 1. Українська мова та література (0,5)
 2. Іноземна мова (0,2)
 3. Географія або Математика (0,2)
 4. Атестат (0,1)

 

15 25 - 11200 
3 р. 10 міс.

Небюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Українська мова та література (0,5)
 2. Історія України (0,2)
 3. Географія або Іноземна мова (0,2)
 4. Атестат (0,1)
85 19800

 

 Строки прийому заяв та документів за формами навчання:

 • денна (за державним або регіональним замовленням - бюджет)
 • денна (за кошти фізичних та/або юридичних осіб - контракт)
 • заочна (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

ТУР бак 2020

Завантажити інфолист


  Умови вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра для випускників коледжів

 Строки прийому заяв та документів за формами навчання на основі здобутих ОКР або ступенів:

    Вартість 1-го року навчання для вітчизняних студентів (випускники ЖКК, ЕМК), грн./рік

Форма навчання
денна заочна, заочно-дистанційнаТривалість
навчання
БАКАЛАВР
19300 11000  2 р. 10 міс.

 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 — ТУРИЗМ (ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: ТУРИЗМОЗНАВСТВО) 

Умови вступу на навчання за освітнім ступенем магістра

Перелік предметів для вступуЛіцензовані обсяги   Вартість 1-го року навчання 
для вітчизняних студентів, грн/рік  
 Тривалість
навчання
 денна заочнаденна заочна, 
заочно-дистанційна
денназаочна та 
заочно-
дистанційна
МАГІСТР

За держзамовленням та небюджетна конкурсна пропозиція:

 1. Екзамен з фаху
 2. Іноземна мова (ЗНО)
40 40 22990 13200 
1 р. 4 міс. 1 р. 10 міс. 

 

 Строки прийому заяв та документів за формами навчання на основі базової або повної вищої освіти:


Правила прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2020 році


Контакти:

Поколодна Марія Миколаївна (050) 400-48-81

Соколенко Анна Сергіївна (099) 976-99-67

Кафедра ТіГГ (057) 707-31-56


Факультет Менеджменту 

кімн. 704 (корпус БМК, 7 поверх)
телефон: (057) 707-33-68; 707-33-76 
декан Писаревський Ілля Матвійович (050) 769-04-92

Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

Обложки для Facebook

маг

КОНФЕРЕНЦІЇ

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

На сайті 93 гостей та користувачі відсутні