073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Науково-дослідна робота студентів

В рамках НДРС за тематикою наукових напрямків Кафедри студенти в ході навчального процесу постійно залучаються до наукової роботи, до участі в професійних конкурсах, науково-практичних конференціях, олімпіадах регіонального та міжнародного рівня.

27 04 15

Публікуються загальні зі студентами статті та тези доповідей.

Так, в секцію «Туризм і готельне господарство» щорічної Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» під керівництвом д-ра екон. наук., проф. Писаревського І.М. студентами Кафедри подані в 2010 р. - 66; в 2011 р. - 94; в 2012 р. - 106; в 2013 р. - 114; в 2014 р. - 106; в 2015 р. - 81; в 2016 р. - 127; в 2017 р. -  127; в 2018 р. - 103, в 2020 р. - 75 тез доповідей.     

   Проскуряков А._ГОТ12-1  Матвиенко О._СМГКТС08-3  Доложевский З._СТУР08-1  Награждение студентов грамотами

Дослідження в рамках НДРС завершується, як правило, реальною дипломною або магістерської роботою, в тому числі на замовлення підприємств і бюджетних організацій.

 

 2019/2020 рік 

 

Шрамко А., гр. МГКТС16-1,посіла третє місце і нагороджена дипломом III ступеня на XIV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» з науковою роботою «Ком'юніті-менеджмент в туризмі: гендерний підхід». Науковий керівник - ст. преп. Кравець О.М. 

 

 2018/2019 рік 

 

Романов С. посів друге місце і нагороджений дипломом II ступеня на XІI Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» з науковою роботою «Проект створення Школи толерантності як компонента формування дружнього освітнього середовища Університету». Науковий керівник - ст. преп. Кравець О.М.

 

 2017/2018 рік 

 

Костина К.М. посіла третє місце й нагороджена дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» з науковою роботою «Дослідження мотивації персоналу на підприємстві гостинності». Науковий керівник - Оболенцева Л.В.

Матохіна К.С., студ. гр. М МГКТС2017-2, зайняла2-е місце в II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Назва роботи: «Розробка стратегії сегментного позиціонування турпідприємства». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця 20/02/2018. Науковий керівник - Кравець О.М.

Саєнко К.О., студ. гр. МГКТС2014-1, 3-е місце II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Назва роботи: «Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Тернопільської області)». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця 20/02/2018. Науковий керівник - доц., К-т екон. наук Влащенко Н. Н.

Гиря М.В. і Плескачевский В. І., студ. гр. ГОТ15-1 зайняли 2-е місце в ХІІ Регіональному конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна 24/10/2017. Назва роботи: «Маркетингові стратегії просування центру розвитку для дітей в просторі університету,« дружнього до сім'ї ». Науковий керівник - Кравець О. М.

Товста О.Е., студ. 4 курсу гр. ММТ, зайняла 2-е місце була підготовлена ​​і представлена ​​на Міський конкурс студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» наукова робота на тему «Використання спадщини парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва« Шарівка »з метою розвитку туризму», яка за результатами другого етапу захисту робіт в номінації «Рідному Харкову сталий розвиток» 2017. Науковий керівник - Поколодний М.Н.

Левченко А.І., студ. 4 курсу гр. ТУР2014-1, підготувала і представила на Міський конкурс студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» наукову роботу на тему «Створення парку" Верхнє Прідонцовье "в Харківській області для різноманітності туристської інфраструктури області», яка пройшла в II етапу захисту робіт в номінації «Рідному Харкову сталий розвиток» 2018 р. Науковий керівник - Поколодний М.Н.

 

 2015 рік 

І-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» зайняли студентки гр. ТУР2012-1 Заварзіна В. А. и Хорохоріна В. В. (керівник - доц., к-т георг. наук Поколодна М. М.). Тема конкурсної роботи: «Донецьке городище  відродження історії». (Сертифікат учасника). Заварзіну В. А. також нагороджено грамотою Національної спілки краєзнавців України за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України.

Наукова робота Андрусик В. І. учениці 10-А класу Харківської гімназії № 39 Харківської міської ради Харківської області зайняла 1-е місце в Обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН по відділенню «Науки про Землю», секція: географія і ландшафтознавство (керівник - к.геогр. наук, доц. Поколодна М. М.).

ІІІ-є місце зайняла конкурсна робота учениці 10 класу Харківської гімназії № 39 Андрусик А. в конкурсі проєктів Школи розвитку «Мер міста» «Сталий розвиток міст за участі дітей і молоді» на тему «Kharkiv Place» (керівник – ст. викл. Кравець О.М.).

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Готельно-ресторанна справа» зайняла студентка гр. ГОТ2011-2 Стельмах Н. В.

За результатами ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з напряму підготовки «Туризм» спеціальності «Туризмознавство (за видами)», який проводився з 12 по 15 травня 2015 р. Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студентка 5 курсу гр. СТУР2014-1 Черних Д. М. зайняла 10-е, а студентка 4 курсу гр. ТУР2011-1 - Матвієнко О. М. - 16-е місце в Україні.

19 березня 2015 р шість студентів, які навчаються за спеціалізацією МГКТС, взяли участь в VІІ Республіканської студентської науково-практичної конференції «Підприємництво в Білорусі: досвід становлення і перспективи розвитку» (м.Мінськ). студенти Гардаушенко І., Замараєва М., Касьяненко А., Марченко Д., Марченко С., Нечаєва А. зайняли І-е місце за науковим напрямом «Маркетинг і менеджмент у підприємницькій діяльності».

Підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Туризм»: на тему «Моделювання тенденцій розвитку туристських послуг регіонального ринку з урахуванням ризику» студентки гр. ТУР2011-1 Халимоненко Н. С. (керівник - к. е. н., доц. Полчанінова І. Л.); на тему «Дослідження економічних інтересів підприємств туризму» студентки гр. ТУР2014-2 Щербак В. (керівник - к. е. н., Доц. Богдан Н. Н.) - без призових місць.

Підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»: на тему «Нестандартні форми зайнятості: дослідження та перспективи! Застосування на готельно підпріємствах» студентки гр. ГОТ2011-1 Стельмах Н.В .; (Керівник - к. пед. н., доц. Александрова С.А.); на тему «Вплив культури обслуговування на сталий розвиток ресторанного бізнесу» студентки гр. ГОТ2011-1 Гаврилової А. С. (керівник - ас. Соколенко А. С,) - без призових місць.

 2014 рік

 

Наукова робота студентки гр. МТУР Гнатик А. А. на тему «Розвиток туризму і екскурсій як засіб вдосконалення організації рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі Харківської області)» (керівник  к. геогр. н., доц. Поколодна М.М.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» зайняла ІІ-е місце в Україні.

19 березня 2014 р вісім студентів, які навчаються за спеціалізацією МГКТС, брали участь в VІ студентської науково-практичної конференції «Підприємництво в Білорусі: досвід становлення і перспективи розвитку». Конференція мала відбірковий етап і оцінювання знань студентів на конкурсній основі. Організаційним комітетом конференції для обговорення в режимі он-лайн було відібрано вісім доповідей студентів нашої Кафедри. Студенти Андрусенко А., Кужель О., Домненко В., Петренко К., Сидора А., Танчик О., Гарькуша Е., Грабовець І. зайняли ІІ-е місце по науковому напрямку «Маркетинг і менеджмент у підприємницькій діяльності».

 

 2013 рік

 

Кафедрою підготовлена студентська команда «Золотий Мільярд» (студенти 5 курсу групи ММГКТС2008 Фролова Є.О., Півнева С.М., Максимова Т.В, Гвоздик А.С.), яка брала участь в І-му Всеукраїнському студентському чемпіонаті з управління компанією «Clobal Management Challenge». Команда увійшла до фіналу змагання і зайняла 4 місце (керівник - к-т екон.н., доц. Оболенцева Л.В.).

Студенти Юр'єв В.В., Гвоздик А.С. (гр. ММГКТС2008), Пальчун А.С., Нерубацька О.Е. (гр. СМГКТС2008) брали участь в круглому столі «Проблеми та перспективи розвитку туризму на прикордонних територіях», який проходив в Бєлгородському державному національному дослідницькому університеті (НДУ «Белда»). Зазначені студенти отримали диплом (подяка) за активну участь в заході.

Студентка Дуфала В. разом з членами Кафедри брала участь в розробці госдоговорной тематики на замовлення ФОП Яцкін В. І.

Студентка Багмут М. Ю. брала участь в розробці госдоговорной тематики разом з членами Кафедри на замовлення ПАТ «Анклав 2006».

Студенти Максимова Т. В. (5 курс, гр. ММГКТС2008) і Гардаушенко І. С. (3 курс, гр. МГКТС2011) в складі робочої групи членів Кафедри брали участь в розробці госдоговорной тематики на замовлення ТОВ НПК «Автоматизовані системи».

Студентка Оболонкова К. взяла участь в роботі ІІІ Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Місто. Культура. цивілізація »

 

 2012 рік

 

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Туризм» зайняла Зайченко О. В. (керівник - доц., к-т георг. наук Поколодна М.М.).

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук дипломами ІІ-го ступеня нагороджені Волкова К., дипломами ІІІ-го ступеня - Зайченко Е. В., Рудакова К. А. і Цацкіна Ю. В.

 

 2011 рік

 

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 уч. м дипломами ІІ-го ступеня за напрямом «Готельно-ресторанна справа» нагороджені Рыжий Д. С. и Кальченко В. С. (науковий керівник - доц., к-т техн. наук Нохріна Л. А.), дипломом ІІІ-го ступеня за напрямом «Туризм» - Морозенко І. А. (науковий керівник - доц., к-т екон. наук Леонтьєва Ю.Ю.).

 

 2010 рік

 

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Готельне господарство» зайняла Зайченко О. В. (керівник - доц., к-т екон. наук Андренко І.Б.)

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук дипломами ІІІ-го ступеня нагороджені Абдурахманов Р. Х. и Медведєва К. В. (науковий керівник - доц., к-т техн. наук Нохріна Л. А.).


Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 134 гостя та 0 користувачів