Шаповаленко та Димченкостаршого викладача кафедри Туризму і готельного господарства, заступника декана факультета Менеджменту з навчальної роботи Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Шаповаленка Дениса Олександровича з успішним захистом кандидатської дисертації на тему «Соцiально-економiчний механiзм комплексного розвитку житлово-комунального господарства регiону» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Димченко Олена Володимирівна. Публічний захист дисертації відбувся 7 жовтня 2016 року.

Бажаємо подальших наукових звершень та нових перемог!

Колектив кафеди Туризму і готельного господарства