073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

OAPTМета і завдання посібника – ознайомлення з теоретичними основами анімації в соціально-культурному сервісі та туризмі, специфікою надання анімаційних послуг та підготовки анімаційної команди, залучення уваги керівників і менеджерів підприємств туризму та відпочинку до необхідності впровадження в свою діяльність анімаційних служб, надання методичних рекомендацій з організації анімаційних послуг в туризмі.

Особливу увагу приділено організації дозвілля відпочиваючих – проведенню рухливих ігор для дітей та дорослих на спортивних майданчиках, у басейні. Задля популяризації української культури в додатках наведено традиційні національні дитячі ігри. Розроблено карту подієвого туризму в Україні, класифікацію світових та українських подієвих ресурсів за тематикою.

Матеріал навчального посібника складається з двох частин – «Основи організації та управління анімаційною діяльністю в туризмі» та «Організація анімації (за видами)». Наприкінці кожного з розділів наведено комплекс питань для самостійного опрацювання та тестові завдання. Матеріал посібника проілюстровано схемами, графіками та таблицями. У посібнику наведено глосарій, сформований за ключовими термінами з питань теорії організації анімаційних послуг в туризмі. Під час написання посібника було використано матеріал із навчальної та наукової літератури, перелік якої наведено у списку використаних джерел, а також накопичений досвід викладання профілюючих дисциплін на кафедрі Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, роботи у провідних готельних комплексах України та Туреччини.

Посібник відповідає програмі курсу «Організація анімаційних послуг в туризмі», структурі дистанційного курсу та вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Посібник є переробленим і доповненим перевиданням навчального посібника «Організація анімаційних послуг в туризмі» 2008 року, рекомендованого Міністерством освіти і науки України (лист № 1.IV/18 – Г – 2182 від 23.10.2008 р.).

Навчальний посібник надає повну уяву про комплексну організацію анімаційних послуг, які роблять відпочинок повноцінним, незабутнім, вражаючим. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу»)», викладачів, керівників та менеджерів підприємств індустрії гостинності, а також усіх, кого цікавить організація активного відпочинку.

  • Кравець О. М. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с. – ISBN 978-966-695-423-0.

Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 462 гостей та користувачі відсутні