073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Научные статьи:

 1. Колонтаевский О.П. Определение надежности работников предприятий. Экономика транспортного комплекса: Сборник научных трудов. Харьков, ХГАДТУ. - 1998. Вып. 1 С. 151-153.
 2. Колонтаевский О.П. Моделирование надежности производственных работников дорожно-строительных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХДАДТУ. - 2000. -Вип. 3. С. 136-140.
 3. Колонтаевский О.П. Совершенствование нормирования труда работников дорожных организаций. Економіка транспортного комплексу. Збірник наукових праць. - Харків, ХНАДУ. - 2002. - Вип. 5. С. 109-114.
 4. Колонтаевский О.П. Выбор показателей для оценки надежности производственного персонала дорожно-строительной организации. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2005. - № 02. - С. 193-197.
 5. Колонтаевский О.П. Результаты деятельности производственного персонала как объект управления. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2005. - № 33. – 204с.
 6. Кайлюк Е.Н., Колонтаевский О.П. Совершенствование системы оплаты труда производственного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 65. К.: Техника, 2005. – С. 366-371.
 7. Колонтаевский О.П. Система стимулов трудовой деятельности производственного персонала дорожно-строительного предприятия. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 70. К.: Техника, 2006. – С. 384-388.
 8. Колонтаевский О.П. Мотивы и стимулы трудовой деятельности персонала. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. Серія «Економічні науки». – Х.: – 2006. – том IX. - № 1. – С.42-44.
 9. Колонтаевский О.П. Управление результатами деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Бизнес Информ. – 2006. - № 3. – С.97-100.
 10. Колонтаевский О.П. Совершенствование планирования результатов деятельности производствен-ного персонала. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 71. К.: Техника, 2006. – С. 329-332.
 11. Колонтаевский О.П. Совершенствование системы стимулирования производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2006. - № 13. – С.116-121.
 12. Колонтаевский О.П. Оценка качества дорожно-строительной продукции. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПИ». – 2006. - № 41. – С.124-126.
 13. Колонтаевский О.П. Нормирование результатов деятельности производственного персонала дорожно-строительных предприятий. Економіка розвитку. - 2007. - № 1 (41). - С.102-104.
 14. Колонтаєвський О.П. Теоретико-методичні аспекти оцінки професійної надійності виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 92. К.: Техника, 2010. – С. 244-252.
 15. Колонтаевский О.П. Деятельность производственного персонала как объект управления. Бизнес Информ. – 2010. - № 4(3). – С.108-110.
 16. Колонтаевский О.П. Совершенствование методов и моделей упорядочения денежных потоков при финансовой реализуемости инвестиционных проектов в строительной отрасли. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 94. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.
 17. Мамонов К.А., Колонтаевский О.П. Современные аспекты кризисных явлений в строительной отрасли Украины. Бизнес Информ. – 2010. - № 9(8). – С.97-100.
 18. Колонтаєвський О.П. Визначення поняття якості дорожньо-будівельної продукції. Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып. 96. К.: Техника, 2010. – С. 297-315.
 19. Момот Т.В., Колонтаєвський О.П. Інтеграція мотиваційного механізму з бізнес-стратегією дорожньо-будівельного підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – С.5-14.
 20. Колонтаєвський О.П. Визначення якості послуг підприємств системи життєзабезпечення міст України. «Проблеми синергізму та диверсифікації в процесі формування оптимальних економічних структур житлово-комунального господарства України» За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2010. – 376с.
 21. Колонтаєвський О.П. Удосконалення організаційної структури управління підприємствами системи ЖКГ міста. «Вдосконалення менеджменту підприємств життєзабезпечення міст України». За ред.. Кайлюка Е.М. – Харків. Вид-во «Форт», 2011. – 448с.
 22. Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Оцінка інвестиційної активності та можливості залучення інвестицій для комунальних підприємств. / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2(74). – С. 33-40.
 23. Колонтаєвський О. П. Удосконалення системи управління стратегічним маркетингом на підприємстві / О.П. Колонтаєвський // Социальная экономика. - 2016. - № 1. - С. 146-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2016_1_20.
 24. Бережна А.Ю., Колонтаєвський О.П. Формування основ управління споживчою лояльністю житлово-комунального господарства / О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 129. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2016. – С.39-45.
 25. Колонтаєвський О.П., Шаповаленко Д.О. Напрями розвитку ринку внутрішнього туризму України / О.П. Колонтаєвський, Д.О Шаповаленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2(78). – С. 164-171.
 26. Демидова О.С. Аналіз динаміки розвитку будівельного сектора економіки України / О.С. Демидова, Т.Н. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 136. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2017. – С.24-30.
 27. Колонтаєвський О.П. Методи та принципи управління стратегічним маркетингом на підприємстві / О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 138. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2017. – С.23-28.
 28. Колонтаєвський О.П. Оцінка ризиків на приватному підприємстві / Т.Н. Колесник, О.П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст: Наук.-техн. зб. Вип. 141. Серія: Економічні науки. К.: Техника, 2018,. – С.23-28.
 29. Колонтаєвський О. П. Соціальні інновації в готельному бізнесі як ключовий фактор розвитку інклюзивного туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 24-28. Соціальні інновації в готельному бізнесі як ключовий фактор розвитку інклюзивного туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 24-28.
 30. Колонтаєвський О. П. Інвестиційна діяльність дорожньо-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, К. І. Босенко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 38-41. Інвестиційна діяльність дорожньо-будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, К. І. Босенко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 38-41.
 31. Колонтаєвський О. П. Управління виробничою діяльністю персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. М. Покатаєв // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 46-49.
 32. Колонтаєвський О. П. Креативний маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. В. Гиря // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 50-53. Креативний маркетинг в готельно-ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, М. В. Гиря // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 6. - С. 50-53.
 33. Колонтаєвський О.П. Аналіз методів опису та сегментації цільової аудиторії для заходів інтернет-маркетингу / О.П. Колонтаєвський, В.А. Половинка // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". — 2018. — №6. https://www.inter-nauka.com/issues/2018/6/3622/https://www.inter-nauka.com/issues/2018/6/3622/
 34. Кондратенко Н. О. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації [Електронний ресурс] / Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, О. П. Колонтаєвський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2018. - № 11. - С. 56-61. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації [Електронний ресурс] / Н. О. Кондратенко, М. К. Гнатенко, О. П. Колонтаєвський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2018. - № 11. - С. 56-61.
 35. Колонтаєвський О. П. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 79-84. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України [Електронний ресурс] / О. П. Колонтаєвський, Д. О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 79-84.
 36. Клименко К. Л. Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств / К. Л. Клименко, О. П. Колонтаєвський // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 494-496.Удосконалення комунікаційної політики готельних підприємств / К. Л. Клименко, О. П. Колонтаєвський // Молодий вчений. - 2019. - № 4(2). - С. 494-496.
 37. Колонтаєвський О. П. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О. П. Колонтаєвський, К. О. Привалова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-88. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О. П. Колонтаєвський, К. О. Привалова // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 85-88.

Тезисы конференций:

1. Колонтаевский О.П. Комплексная оценка развития человека Гуманістичне середовище вищого технічного закладу освіти (проблеми формування). Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції 25-26 листопада 1999 року. Харків, ХДАДТУ. 1999.

2. Колонтаевский О.П. Планирование результатов деятельности производственного персонала. Молодь України і соціально орієнтована економіка. Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів 23-24 листопада 2004 року. Харків, ХНАДУ. 2004.

3. Колонтаевский О.П. Принципы планирования результатов деятельности производственного персонала. XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественно-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2006.

4. Колонтаевский О.П. Показатели оценки качества строительной продукции. Труди міжнародної науково-практичної конференції Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимізація-2006» 23-24 листопада 2006 р, Харків, НТУ «ХПИ», 2006.

5. Колонтаєвський О.П. Підвищення ефективності стимулювання виробничого персоналу. XI наукова конференція тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 16–17 травня 2007 р. Тернопіль – 2007.

6. Колонтаевский О.П. Збалансована система результатів діяльності дорожньо-будівельного підприємства. XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Часть 3. Общественные-экономические науки. Харьков, ХНАМГ. 2008. С.74-75.

7. Колонтаєвський О.П. Удосконалення системи управління діяльністю персоналу на дороржньо-будівельних підприємствах. Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития: Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С.217-218.

8. Колонтаєвський О.П. До питання щодо визначення сутності категорій «діяльність», «праця» та «робота». «Актуальные научные достижения (Чехия, 27 июня-05 июля 2009)» - Прага: Издательский дом «Образование и наука». С.50-52.

9. Колонтаєвський О.П. Механізм мотивації виробничого персоналу. «Динамика современной науки. Том 6. Экономика (Болгария, 17-25 июля 2009)» C.67-68.

10. Колонтаєвський О.П. Напрямки вдосконалення системи управління діяльністю виробничого персоналу. Перспективные вопросы мировой науки. Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

11. Колонтаєвський О.П., Турчина С.Е. Пути совершенствования системы управления персоналом на предприятиях ЖКХ. «Научное пространство Европы 2011» Том 2. Экономика (Болгария, 17-25 дек. 2009) C.81-83.

12. Колонтаєвський О.П. Основні проблеми розвитку міст України. Менеджмент міського і регіонального розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С.124-126.

13. Колонтаевский О.П. Использование элементов дистанционного курса для активизации учебной деятельности. Перша всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 30-31 травня 2013 р.

14. Колонтаевский О.П. Восприятие учебного материала в дистанционном курсе. Друга всеукраїнська науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 22-23 травня 2014 р. http://2014.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=65

15. Колонтаевский О.П. Интерпретация термина «развитие» в философии и менеджменте. Materialy X mezinarodni vedecko-praktika konference “Aplikovane vedecke novinky – 2014“. – Dil 2/ Ekonomicke vedy/^ Praha/ Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 112 stra.

16. Колонтаевский О.П. Формування системи стратегічного маркетингу на підприємстві ХI Международная научна практична конференція, «Achievementofhighschool», – 2015. Том 2. Икономики. София . «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С. 26 – 28.

17. Колонтаевский О.П. Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання Третя міжнародна науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 21-22 травня 2015 р. http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=132

18. Колонтаєвський О.П. Повышение результативности адаптации работников коммунальных предприятий. Материли за 12-а международна научна практична конференція, «Последните постижения на Европейска наука – 2016», 17-22 юни, 2016 на Икномики. – С.33-35.

19. Колонтаевский О.П. Суть та завдання маркетингового дослідження ринку / О.П. Колонтаєвський, А.О Онупко // Материали XVI международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие – 2018», 15-22 януари, 2018 г. – Volume 3. – Икономики, София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018. – С. 43-45. http://www.rusnauka.com/2_ANR_2018/Economics/6_232898.doc.htm

20. Колонтаевский О.П. Тестування в системі дистанційного навчання / О.П. Колонтаєвський // Шоста міжнародна науково-практична конференція. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Київський національний університет будівництва і архітектури, 25 травня 2018 р. http://2018.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=11

21. Ефективність використання електронних магазинів підприємствами / О.П. Колонтаєвський // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.521-523.

22. Алгоритм мотивації виробничого персоналу організації / О.П. Колонтаєвський, А.П. Іванов  // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.72-74.

23. Розробка стимулів трудової діяльності виробничого персоналу підприємств / О.П. Колонтаєвський, М.В. Малиновський // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.74-76.

24. Оцінка надійності менеджерів підприємства / О.П. Колонтаєвський, Д.Ф. Підгорнова // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.549-551.

25. Оцінка якості роботи виробничого персоналу / О.П. Колонтаєвський, Д.І. Заворін // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (5 березня 2018 року, м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова 2018. – С.551-553


Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

Clipboard01

маг

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 66 гостей та користувачі відсутні