073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

1 курс

Ознайомча навчальна практика «Вступ до фаху» - невід'ємна складова практичної підготовки майбутніх менеджерів.

Для управління і проведення практики залучаються завідувач та провідні викладачі випускаючої кафедри Туризму і готельного господарства ХНМУГ ім. О. М. Бекетова, керівники, фахівці підприємств, організацій і установ сфери туризму, в т.ч. провідні випускники Університету, які працюють за фахом.

1 курс

Мета практики - ознайомлення студентів 1-го курсу з вмістом їхньої майбутньої професії, з характером і сферою професійної діяльності, з особливостями практичної діяльності підприємств гостинності та туризму, з роллю фахівців сфери туристського обслуговування в формуванні результатів господарської діяльності підприємств готельного і ресторанного бізнесу різних форм власності і організаційно-правових форм господарювання, їх конкурентоспроможного статусу на внутрішньому ринку послуг.

Основні завдання практики:

  • прищепити любов до майбутньої професії;
  • визначити місце і роль фахівця туробслуговування в розвитку ринку турпослуг, господарської та фінансово-економічної діяльності підприємств гостинності та туризму;
  • ознайомити зі сферою майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів і категорій підприємств, які обслуговують мандрівників і місцеве населення; 
  • вказати перелік посад, який може займати бакалавр в підприємствах індустрії гостинності та туризму;
  • ознайомити з загальними питаннями галузевого стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичної підготовки навчання у ЗВО;
  • визначити види, місце, зміст і терміни практик в забезпеченні основних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;
  • ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи в університеті, в Навчально-науковому інституті Економіки і менеджменту, випускаючої Кафедри;
  • охарактеризувати новітні інноваційні та комп'ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного і підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів і т.п.

Бази практики: туристські підприємства, підприємства готельного господарства різних типів, підприємства ресторанного бізнесу, індустрії відпочинку і розваг.

Після закінчення практики студент здає залік (диференційований). До здачі заліку допускають студентів, які підготували щоденник і звіт по практиці.

Переглянути фотозвіт з навчальної практики «Вступ до фаху»: семінар «Організація діяльності підприємств туризму в Україні»; екскурсія по готелю «OVІS 4*»; екскурсія на Харківський пивзавод «Рогань»


Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

logo tour kname

Університет у соцмережах

Kname facebook instagram

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Підписка на новини

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 206 гостей та 0 користувачів