073 МГКТС

242 ГРС

242 ТУР

20

21

Науково-дослідна робота студентів

В рамках НДРС за тематикою наукових напрямків Кафедри студенти в ході навчального процесу постійно залучаються до наукової роботи, до участі в професійних конкурсах, науково-практичних конференціях, олімпіадах регіонального та міжнародного рівня.

27 04 15

Публікуються загальні зі студентами статті та тези доповідей.

Так, в секцію «Туризм і готельне господарство» щорічної Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» під керівництвом д-ра екон. наук., проф. Оболенцевої Л.В. студентами Кафедри подані  в 2020 р. - 75, в 2021 р. - 89, в 2022 р. - 67, в 2023 р. - 89 тез доповідей.     

   Проскуряков А._ГОТ12-1  Матвиенко О._СМГКТС08-3  Доложевский З._СТУР08-1  Награждение студентов грамотами

Дослідження в рамках НДРС завершується, як правило, реальною дипломною або магістерської роботою, в тому числі на замовлення підприємств і бюджетних організацій.

 

 2022/2023 рік 

 

кращі наукові роботи студентів для подальшої участі у другому турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розподіленням призових місць за спеціальностями:

за спеціальністю 242 – «Туризм»:

1 місце –  Нещеретний Богдан Станіславович, 4 курс, гр. ТУР 2019-1, тема роботи        «Круїзний туризм ‒ перспективний напрям розвитку туризму в Україні», науковий керівник доц. Поколодна М.М.

2 місце –   Радіонов Вадим Сергійович, магістрант 1 курсу, гр. МТУР2022-1, тема роботи «Сучасні напрями розвитку агротуризму в Україні», науковий керівник доц. Радіонова О.М.

3 місце –   Волошина Анастасія Андріївна, 4 курс, гр. ТУР2019-1, тема роботи «Проблеми і перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні», науковий керівник         доц. Писарева І.В.

за спеціальністю 241 – «Готельно-ресторанна справа»:

1 місце –  Гончарова Анна Володимирівна, 4 курс, гр. ГРС2019-3, тема роботи «Перспективи розвитку підприємництва в ресторанному бізнесі», науковий керівник доц. Баландіна І.С.

2 місце –  Шовкова Альона Андріївна 4 курс, гр.  ГРС2019-4, тема роботи «Управління професійно-комунікативною компетентністю персоналу підприємств ГРГ», науковий керівник доц. Александрова С.А.

3 місце –  Піддубна Єлизавета Віталіївна, 4 курс, гр. ГРС2019-2, тема робота «Дослідження сучасного стану менеджменту ресторанного господарства  м. Харкова», науковий керівник доц. Сегеда І.В.

Дипломні роботи

 2021/2022 рік 

 

кращі наукові роботи студентів для подальшої участі у другому турі  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розподіленням призових місць за спеціальностями:

за спеціальністю 242 – «Туризм»:

1 місце –  Ткаченко Яна Володимирівна, 4 курс, гр. МГКТС 2018-1, тема роботи: «Сучасні тенденції розвитку історико-культурного туризму», науковий керівник доц. Радіонова О.М.

2 місце –   Лелюк Дар’я Андріївна, 4 курс, гр. ТУР2018-2, тема роботи «Ефективна співпраця туроператорів та турагентів як засіб забезпечення надійності функціонування туристичного ринку», науковий керівник доц. Тонкошкур М.В.

3 місце –   Шестірко Анастасія Андріївна, магістрант1 курсу, гр. МГРС 2021-1, тема роботи «Весільний туризм: організація весільних подорожей та церемоній готельними та туристичними підприємствами», науковий керівник доц. Андренко І.Б.

за спеціальністю 241 – «Готельно-ресторанна справа»:

1 місце –  Шовкова Альона Андріївна, студентка 3 курсу, гр. ГРС2018 -4, тема роботи «Тімбілдінг – сучасний підхід управління персоналом на готельному підприємстві», науковий керівник доц. Писарева І.В.

2 місце –  Попович Таміла Андріївна, магістрант 1 курсу, гр. МГРС2021-1, тема роботи «Управління розвитком готельно-ресторанного бізнесу», науковий керівник доц. Колонтаєвський О.П.

3 місце –  Желтова Карина Олегівна, 2 курс, група ГРС 2020-2, тема роботи «Маркетингові технології в індустрії гостинності: дослідження задоволеності споживачів готельних послуг», науковий керівник проф. Богдан Н.М.

за спеціальністю 073 ‒ «Менеджмент»:

1 місце –  Дуброва Мілана Сергіївна, магістрант 1 курсу,  гр. ХарМоММГКТС2021-1з, тема роботи «Управління якістю послуг на підприємстві готельного господарства», (за результатами внутрішньо університетського розподілу місць (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова) через скасування другого туру конкурсу),науковий керівник  доц. Сегеда Ірина Василівна

 

Дипломні роботи

 2020/2021 рік 

 

Сєрікова К.С., гр. МГКТС2020-1, посіла друге місце і нагороджена дипломом II ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» на базі Одеської національної академії харчових технологій з науковою роботою «Моделювання системи управління організаційним розвитком підприємств готельної галузі (на прикладі Харківського регіону)». Науковий керівник - проф., к-т техн. наук Крайнюк Л. М.

 2019/2020 рік 

 

Шрамко А., гр. МГКТС16-1,посіла третє місце і нагороджена дипломом III ступеня на XIV Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» з науковою роботою «Ком'юніті-менеджмент в туризмі: гендерний підхід». Науковий керівник - ст. преп. Кравець О.М. 

 

 2018/2019 рік 

 

Зьома М.В., зайняла призове місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Туризм». Студентська наукова робота на тему: «Перспективи розвитку кінного туризму (на прикладі Харківської області)», 2019 р., отримала диплом ІІ ступеня. Науковий керівник - доц. Радіонова О.М.

Романов С. посів друге місце і нагороджений дипломом II ступеня на XІI Регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді» з науковою роботою «Проект створення Школи толерантності як компонента формування дружнього освітнього середовища Університету». Науковий керівник - ст. преп. Кравець О.М.

Криковцова В.В. студентка групи ММГКТС-1 зайняла призове місце та нагороджена дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з Менеджменту природоохоронної діяльності на тему: «Організація туристсько-екскурсійної діяльності на особливо охоронюваних природних територіях Харківського регіону». Науковий керівник - к.е.н., доц. Полчанінова І.Л.

 

 2017/2018 рік 

 

Костина К.М. посіла третє місце й нагороджена дипломом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» з науковою роботою «Дослідження мотивації персоналу на підприємстві гостинності». Науковий керівник - Оболенцева Л.В.

Матохіна К.С., студ. гр. М МГКТС2017-2, зайняла2-е місце в II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Назва роботи: «Розробка стратегії сегментного позиціонування турпідприємства». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця 20/02/2018. Науковий керівник - Кравець О.М.

Саєнко К.О., студ. гр. МГКТС2014-1, 3-е місце II-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм». Назва роботи: «Дослідження розвитку туристично-рекреаційного комплексу (на прикладі Тернопільської області)». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця 20/02/2018. Науковий керівник - доц., К-т екон. наук Влащенко Н. Н.

Гиря М.В. і Плескачевский В. І., студ. гр. ГОТ15-1 зайняли 2-е місце в ХІІ Регіональному конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді». Підсумкова конференція проводилася на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна 24/10/2017. Назва роботи: «Маркетингові стратегії просування центру розвитку для дітей в просторі університету,« дружнього до сім'ї ». Науковий керівник - Кравець О. М.

Товста О.Е., студ. 4 курсу гр. ММТ, зайняла 2-е місце була підготовлена ​​і представлена ​​на Міський конкурс студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» наукова робота на тему «Використання спадщини парку-пам'ятника садово-паркового мистецтва« Шарівка »з метою розвитку туризму», яка за результатами другого етапу захисту робіт в номінації «Рідному Харкову сталий розвиток» 2017. Науковий керівник - Поколодна М.М.

Левченко А.І., студ. 4 курсу гр. ТУР2014-1, підготувала і представила на Міський конкурс студентських проектів «Харків - місто молодіжних ініціатив» наукову роботу на тему «Створення парку" Верхнє Прідонцовье "в Харківській області для різноманітності туристської інфраструктури області», яка пройшла в II етапу захисту робіт в номінації «Рідному Харкову сталий розвиток» 2018 р. Науковий керівник - Поколодна М.М.

 

 2015 рік 

І-е місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Мальовнича Україна-туристичний край» зайняли студентки гр. ТУР2012-1 Заварзіна В. А. и Хорохоріна В. В. (керівник - доц., к-т георг. наук Поколодна М. М.). Тема конкурсної роботи: «Донецьке городище  відродження історії». (Сертифікат учасника). Заварзіну В. А. також нагороджено грамотою Національної спілки краєзнавців України за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України.

Наукова робота Андрусик В. І. учениці 10-А класу Харківської гімназії № 39 Харківської міської ради Харківської області зайняла 1-е місце в Обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН по відділенню «Науки про Землю», секція: географія і ландшафтознавство (керівник - к.геогр. наук, доц. Поколодна М. М.).

ІІІ-є місце зайняла конкурсна робота учениці 10 класу Харківської гімназії № 39 Андрусик А. в конкурсі проєктів Школи розвитку «Мер міста» «Сталий розвиток міст за участі дітей і молоді» на тему «Kharkiv Place» (керівник – ст. викл. Кравець О.М.).

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Готельно-ресторанна справа» зайняла студентка гр. ГОТ2011-2 Стельмах Н. В.

За результатами ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади з напряму підготовки «Туризм» спеціальності «Туризмознавство (за видами)», який проводився з 12 по 15 травня 2015 р. Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студентка 5 курсу гр. СТУР2014-1 Черних Д. М. зайняла 10-е, а студентка 4 курсу гр. ТУР2011-1 - Матвієнко О. М. - 16-е місце в Україні.

19 березня 2015 р шість студентів, які навчаються за спеціалізацією МГКТС, взяли участь в VІІ Республіканської студентської науково-практичної конференції «Підприємництво в Білорусі: досвід становлення і перспективи розвитку» (м.Мінськ). студенти Гардаушенко І., Замараєва М., Касьяненко А., Марченко Д., Марченко С., Нечаєва А. зайняли І-е місце за науковим напрямом «Маркетинг і менеджмент у підприємницькій діяльності».

Підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Туризм»: на тему «Моделювання тенденцій розвитку туристських послуг регіонального ринку з урахуванням ризику» студентки гр. ТУР2011-1 Халимоненко Н. С. (керівник - к. е. н., доц. Полчанінова І. Л.); на тему «Дослідження економічних інтересів підприємств туризму» студентки гр. ТУР2014-2 Щербак В. (керівник - к. е. н., Доц. Богдан Н. Н.) - без призових місць.

Підготовлено наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Готельно-ресторанна справа»: на тему «Нестандартні форми зайнятості: дослідження та перспективи! Застосування на готельно підпріємствах» студентки гр. ГОТ2011-1 Стельмах Н.В .; (Керівник - к. пед. н., доц. Александрова С.А.); на тему «Вплив культури обслуговування на сталий розвиток ресторанного бізнесу» студентки гр. ГОТ2011-1 Гаврилової А. С. (керівник - ас. Соколенко А. С,) - без призових місць.

 2014 рік

 

Наукова робота студентки гр. МТУР Гнатик А. А. на тему «Розвиток туризму і екскурсій як засіб вдосконалення організації рекреаційної діяльності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (на прикладі Харківської області)» (керівник  к. геогр. н., доц. Поколодна М.М.) на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» зайняла ІІ-е місце в Україні.

19 березня 2014 р вісім студентів, які навчаються за спеціалізацією МГКТС, брали участь в VІ студентської науково-практичної конференції «Підприємництво в Білорусі: досвід становлення і перспективи розвитку». Конференція мала відбірковий етап і оцінювання знань студентів на конкурсній основі. Організаційним комітетом конференції для обговорення в режимі он-лайн було відібрано вісім доповідей студентів нашої Кафедри. Студенти Андрусенко А., Кужель О., Домненко В., Петренко К., Сидора А., Танчик О., Гарькуша Е., Грабовець І. зайняли ІІ-е місце по науковому напрямку «Маркетинг і менеджмент у підприємницькій діяльності».

 

 2013 рік

 

Кафедрою підготовлена студентська команда «Золотий Мільярд» (студенти 5 курсу групи ММГКТС2008 Фролова Є.О., Півнева С.М., Максимова Т.В, Гвоздик А.С.), яка брала участь в І-му Всеукраїнському студентському чемпіонаті з управління компанією «Clobal Management Challenge». Команда увійшла до фіналу змагання і зайняла 4 місце (керівник - к-т екон.н., доц. Оболенцева Л.В.).

Студенти Юр'єв В.В., Гвоздик А.С. (гр. ММГКТС2008), Пальчун А.С., Нерубацька О.Е. (гр. СМГКТС2008) брали участь в круглому столі «Проблеми та перспективи розвитку туризму на прикордонних територіях», який проходив в Бєлгородському державному національному дослідницькому університеті (НДУ «Белда»). Зазначені студенти отримали диплом (подяка) за активну участь в заході.

Студентка Дуфала В. разом з членами Кафедри брала участь в розробці госдоговорной тематики на замовлення ФОП Яцкін В. І.

Студентка Багмут М. Ю. брала участь в розробці госдоговорной тематики разом з членами Кафедри на замовлення ПАТ «Анклав 2006».

Студенти Максимова Т. В. (5 курс, гр. ММГКТС2008) і Гардаушенко І. С. (3 курс, гр. МГКТС2011) в складі робочої групи членів Кафедри брали участь в розробці госдоговорной тематики на замовлення ТОВ НПК «Автоматизовані системи».

Студентка Оболонкова К. взяла участь в роботі ІІІ Міжнародної науково-технічної Інтернет-конференції «Місто. Культура. цивілізація »

 

 2012 рік

 

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Туризм» зайняла Зайченко О. В. (керівник - доц., к-т георг. наук Поколодна М.М.).

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук дипломами ІІ-го ступеня нагороджені Волкова К., дипломами ІІІ-го ступеня - Зайченко Е. В., Рудакова К. А. і Цацкіна Ю. В.

 

 2011 рік

 

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 уч. м дипломами ІІ-го ступеня за напрямом «Готельно-ресторанна справа» нагороджені Рыжий Д. С. и Кальченко В. С. (науковий керівник - доц., к-т техн. наук Нохріна Л. А.), дипломом ІІІ-го ступеня за напрямом «Туризм» - Морозенко І. А. (науковий керівник - доц., к-т екон. наук Леонтьєва Ю.Ю.).

 

 2010 рік

 

ІІІ-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Готельне господарство» зайняла Зайченко О. В. (керівник - доц., к-т екон. наук Андренко І.Б.)

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук дипломами ІІІ-го ступеня нагороджені Абдурахманов Р. Х. и Медведєва К. В. (науковий керівник - доц., к-т техн. наук Нохріна Л. А.).


Ми у соцмережах

facebook instagram twitter

photo 2021 01 01 18.03.37

На сайті 172 гостя та 0 користувачів

ЦДОК копия

КОНФЕРЕНЦІЇ

Угода на пр

Brandbook kuf3

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ